Stockholms universitet

Forskningsprojekt Digital Europe for All (DE4A)

Digital Europe for all (DE4A) är ett EU-projekt, finansierat av Horizon 2020. Målet är att stärka tilliten till offentliga institutioner och underlätta för aktörer i olika sektorer och länder att ta del av digitala tjänster.

Oskarp bild av en stad med människor.
Foto: Eugenio Marongiu/Mostphotos.

Stockholms universitet deltar i det storskaliga pilotprojektet Digital Europe for all (DE4A).

Läs mer på den engelska webbsidan

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Arvid Welin

Projektledare

Institutionen för data- och systemvetenskap

Thashmee Karunaratne

Projektledare

Institutionen för data- och systemvetenskap
Thashmee Karunaratne

Fredrik Lindén

Projektledare

Institutionen för data- och systemvetenskap

Publikationer