Stockholms universitet

Forskningsprojekt Digital Futures Drone Arena

Hur kan människor och drönare interagera med varandra? Digital Futures Drone Arena är ett demonstratorprojekt som utvecklar en ny testbädd för flygande drönare. Vi arrangerar också årliga drönartävlingar.

En skiss av hur flera personer som interagerar med drönare. Illustration: Rachael Garrett, KTH.
En skiss av hur flera personer som interagerar med drönare i reaktorhallen på KTH. Illustration: Rachael Garrett, KTH.

Digital Futures Drone Arena är både en konkret och en konceptuell plattform där nyckelspelare inom digital transformation, och samhället i stort, kan mötas. Det är en plats för samtal om betydelser och effekter av mobil robotik, autonoma system, maskininlärning och interaktion mellan människor och datorer.

Plattformen är utformad som en testbädd för flygande drönare, och varje år genomförs drönartävlingar för att förstå och utforska relationerna mellan människor och drönare. Flygdrönare används som en möjlighet att skapa en testbädd som går att använda även efter projektets slut. Vi bygger en solid grund för att testa tekniska framsteg och för att studera, designa och föreställa sig nya relationer mellan människor och robotar.

Det finns få robottestbäddar för att experimentera med funktionalitet på applikationsnivå. Digital Futures Drone Arena överbryggar detta gap genom att tillhandahålla en lättanvänd, programmerbar drönartestbädd för att experimentera med nya drönarapplikationer och utforska relationerna mellan människor och drönare.

Den senare aktiviteten drivs av konceptet om en "soma" – den levda och upplevda kroppen som existerar, rör sig och känner i världen. Teorin ger en etisk hållning till soman, så att den uppmärksammar hur teknologier och interaktioner uppmuntrar vissa rörelser och metoder samtidigt som de avskräcker andra. När vi interagerar nära drönare måste vi anpassa oss efter hur vi kontrollerar dem och rör oss runt dem.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Airi Lampinen

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap
lampinen

Luca Mottola

RISE