Stockholms universitet

Forskningsprojekt Etik genom rörelse – att forma och formas av autonoma system

Hur manifesteras och formas etik genom rörelsebaserad interaktion mellan människor och autonoma system?

Bilden föreställer flera personer som utforskar nya sätt att interagera med drönare.
En skiss av flera personer som utforskar nya sätt att interagera med en drönare. Illustration: Rachael Garrett.

I detta femåriga forskningsprojekt vill vi undersöka och förstå hur etik manifesteras och formas genom rörelsebaserad interaktion mellan människor och autonoma system. Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare i interaktionsdesign, samhällsvetenskap och autonoma system. De autonoma system vi fokuserar på är i första hand drönare.

När människor interagerar med drönare och andra autonoma system måste vi anpassa våra beteenden och rörelser så att drönarna kan registrera och svara på våra rörelser. Beroende på hur de är designade, kommer drönarna att uppmuntra vissa av våra rörelser, vissa upplevelser, och vissa sociala uttryck. Vi hävdar att det är i det samspelet mellan rörelser och anpassning av våra beteenden som etik formas och manifesteras.

Praktisk etik, såsom det sker i vårt vardagsliv, är inte i första hand abstrakta principer eller individuellt fattade rationella beslut utan snarare pågående, kollektiva processer mellan människor i rörelse. Dessa processer formar och omformar hur vi tänker och agerar. Etik kan då ses som ett dynamiskt förlopp, vilket i sin tur betyder att vi kan bidra till att forma denna förändring genom den drönardesign vi tillhandahåller.

I det här projektet undersöker vi därför hur – och om – rörelser i förhållande till autonoma system kan ”förkroppsliga” etik. Vår designansats är ”soma design”: en metod som använder somaestetiska upplevelser som grund för designarbetet. Soma design sätter den levda upplevelsen i centrum av designarbetet.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Airi Lampinen

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap
lampinen

Kristina Höök

Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign, KTH

Medlemmar

Rachael Garrett

Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign, KTH

Kristina Popova

Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign, KTH