Stockholms universitet

Forskningsprojekt Förbättring av sakernas internet inom medicin med hjälp av distribuerad maskininlärning

Medicinsk utrustning samlar in enorma mängder patientdata varje dag, på alla sjukhus runtom i världen. Tänk om den här typen av data kunde hjälpa till att förbättra diagnosverktygen? Det här avhandlingsprojektet utforskar hur medicinska data kan användas på ett säkert sätt.

Mahbub Ul Alams experiment med Raspberry Pi-enheter kopplat till sakernas internet inom medicin.
Forskning pågår: Experiment med Raspberry Pi-enheter kopplat till sakernas internet inom medicin. Foto: Mahbub Ul Alam.

Sakernas internet inom medicin (internet of medical things, IoMT) handlar om hur uppkopplad medicinsk utrustning kan lagra, analysera och överföra data via en plattform. Dessa data kan tillföra viktig information, till exempel när diagnoser ska ställas. Men det är samtidigt av största vikt att känsliga patientdata hanteras på ett säkert sätt.

I projektet utforskas hur IoMT-applikationer kan integreras för att skapa bättre diagnosverktyg som sjukvårdspersonal kan ha nytta av.

Det här är Mahbub Ul Alams avhandlingsprojekt.
Handledare är Rahim Rahmani.

Projektets fullständiga titel på engelska är "Improvement of Internet of Medical Things based Applications with Distributed Machine Learning Approach".

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Rahim Rahmani

Professor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Rahim Rahmani

Medlemmar

Mahbub Ul Alam

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap
Mahbub Ul Alam

Publikationer

Nyheter