Stockholms universitet

Forskningsprojekt IT-anpassning i offentliga organisationer: Mot en framgångsrik digital transformation

Det här avhandlingsprojektet studerar hur formella och informella strukturer påverkar IT-anpassningen i offentliga organisationer. Projektet undersöker också hur den organisatoriska smidigheten kan förbättras – en avgörande faktor för lyckad digital transformation.

IT-samordning i offentliga organisationer
Foto: Alex Wong/Unsplash.

Både forskare och praktiker vet att det är en utmaning att samordna IT-aktiviteter med organisationens övriga mål. Extra stor blir utmaningen när organisationer ska formulera och implementera nödvändiga förändringar för en framgångsrik digital transformation. De innefattar strategisk, taktisk och operativ planering, samt strukturella och kulturella anpassningar.

Tidigare forskning visar att IT-samordning underlättar integreringen av ny digital teknik, möjliggör utformningen av flexibla strukturer och höjer värdet av ny digital teknik. Det har stor betydelse för att förverkliga det förväntade resultatet av framgångsrika digitala transformationsinitiativ.

Detta avhandlingsprojekt utforskar IT-samordning inom offentlig sektor. Förutom att undersöka hur organisationsstruktur och intressentrelationer påverkar IT- samordningen, handlar projektet också om hur IT-samordningen förbättrar den organisatoriska smidigheten. Det är en avgörande faktor för framgångsrik digital transformation.

Det här är Gideon Mekonnen Jonathans avhandlingsprojekt.
Handledare är Lazar Rusu, biträdande handledare är Erik Perjons.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Lazar Rusu

Professor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Lazar Rusu

Erik Perjons

Docent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Erik Perjons

Medlemmar

Gideon Mekonnen Jonathan

Utbildningsassistent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Picture November 2021

Publikationer

Nyheter