Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Judiskt mode. Det judiska bidraget till den svenska modebranschen 1870-1945

Professor Klas Nyberg bedriver projektet Judiskt mode som ingår i det större projektet Stadens ansikten som leds av docent Rebecka Lennartsson, Stockholms stadsmuseum. I forskargruppen ingår även FD Mats Hayen, Stockholms stadsarkiv. Samarbetspartners: Stockholms stadsmuseum, Stockholms stadsarkiv och Norrköpings mosaiska församling.

Projektet behandlar det framträdande inslaget av judiska entreprenörer i tekobranschens industrialisering 1870-1945. Syftet med projektet är att kartlägga, undersöka och problematisera betydelsen av detta judiska europeiska kulturarv för svenska förhållanden.

Huvudfrågan i projektet Judiskt mode. Det judiska bidraget till den europeiska textil- och modeindustrin från 1870 fram till 1945 tar sin utgångspunkt i det framträdande inslaget av judiska entreprenörer i den textila industrialiseringen från slutet av 1700-talet till och med andra världskriget. Syftet med projektet är att kartlägga, undersöka och problematisera betydelsen av detta judiska europeiska kulturarv för svenska förhållanden, som år 1945 i stort sett helt hade utplånats. De motstridiga huvuduppfattningarna i forskningen, som projektet ska analysera är 1) om judarnas betydelse ligger enbart i deras jämförelsevis höga representation (dvs. andelen judar) inom textilbranschen, arkitektur och bankväsen respektive 2) om det därtill förelåg ett särskilt slags judisk estetik i termer av design och symboler. Vidare undersöks 3) om och i vilka sammanhang judiska företagare var jämförelsevis mer benägna till innovationsspridning, var mer moderna, använde ny teknik och nya försäljningsmetoder. 

 

Projektbeskrivning

Den konkreta forskningsuppgiften är att relatera de övergripande frågorna till två judiska migrationsvågor till Sverige under den så kallade moderna antisemitismen efter 1870. Dels migrationen till Stockholm från sekelskiftet 1900 fram till 1925; dels det judiska flyktingmottagande våren 1945 under de sista kaotiska månaderna under och strax efter det andra världskriget. Undersökningen identifierar de immigranter som hörde till modebranschen och studerar i vilken de implementerades i den svenska textila handeln och klädindustrin.      

Ytterligare en fallstudie i projektet har bäring på den omfattande migrationen västerut när förhållandena i Östeuropa. En behandlar entreprenören Henning Schlasberg i Landskrona som var en svensk pionjär under konfektionsbranschens uppkomst. Hans föräldrar var östjudiska flyktingar. 

Projektmedlemmar

Medlemmar

Klas Nyberg

Professor

Institutionen för mediestudier