Stockholms universitet

Forskningsprojekt (O)trygghet i tonårshjärnan

Rädslo- och ångestrelaterade sjukdomar är den vanligaste formen av psykisk sjukdom och begränsar årligen miljontals människors liv.

Experimentell forskning på området har börjat kartlägga de neurala system som är involverade i hur vi lär oss släcka ut rädslominnen och har bidragit till utvecklingen av effektiva behandlingar. Men forskningen har nästan uteslutande fokuserat på vuxna individer, vilket är problematiskt då majoriteten av vuxna med en diagnos uppfyllde diagnoskriterierna redan under tonåren. Samtidigt visar forskningen att det i övergången mellan barndom och tonår sker omfattande förändringar i de neurala system som är involverade i utsläckning av rädslominnen och som kan bidra till att behandlingen blir mindre effektiv hos tonåringar.

För att adressera detta, kommer projektet utnyttja att övergången från barndomen till tonåren är en period då hjärnan är särskilt mottaglig för sociala inlärningsprocesser som styr vem vi lär oss av. Projektet kommer använda avancerade hjärnavbildningsmetoder för att beskriva hur social inlärning kan optimera utsläckning hos tonåringar och undersöka hur dessa inlärningsprocesser påverkas av individuella skillnader i exponering för stress tidigt i livet.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Armita Törngren Golkar

Universitetslektor, docent

Psykologiska institutionen
Armita Golkar. Foto: Ola Hedin

Medlemmar

Marieke Bos

Assistant Professor

Leiden University
Marieke Bos, Leiden University

Sandra Fonhof

Forskningsassistent

Leiden University, Nederländerna

Granit Kastrati

Gästforskare

Psykologiska institutionen

Nin Khodorivsko

Forskningsassistent

Leiden University, Nederländerna

Jessica Määttä

Projektkoordinator

Psykologiska institutionen
jema-23

Antonia Rulitschka

Forskningsassistent

Leiden University, Nederländerna