Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Patent på viktiga läkemedel

Avhandlingsprojekt som avser att utforska olika rättsliga och ekonomiska mekanismer kring patent, med särskild tonvikt på viktiga läkemedel.

Projektet inleds med en grundlig juridisk-ekonomisk bedömning av grunden för teorin om immateriell äganderätt för att utforska hur kommunikationen utformas inom marknadsekonomin. Det senare testas sedan mot en struktur av erkännande för att ifrågasätta om det finns någon möjlighet till transnationell solidaritet genom patentsystemet, eller om det annars är en fråga om utopi.

Mer information finns på den engelska sidan.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Daniel Augusto Pinheiro Astone

Doktorand

Juridiska institutionen
daniel pinheiro astone