Stockholms universitet

Forskningsprojekt Samskapande med AI i programmering

Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) har skapat debatt: Kommer AI-baserad teknik att ersätta mänskliga förmågor? Detta projekt utforskar hur AI-verktyg kan användas som konstruktiva resurser i programmering och interaktionsdesign. Vi utgår från ett samskapande perspektiv mellan människa och maskin.

Genrebild: en robothand och en mänsklig hand möts i en fistbump. Foto: Andrey Popov/Mostphotos.
Foto: Andrey Popov/Mostphotos.

Aktuell forskning inom AI och så kallad generativ maskininlärning har tagit enorma kliv inom automatiskt datorgenerererat innehåll, till exempel bilder, ljud och framför allt text. I detta projekt utforskar vi möjligheterna kring generering av programmeringskod baserad på instruktioner i naturligt språk.

Syftet är att utveckla metoder och verktyg för att stödja programmerare och designer att nyttja AI-baserade verktyg för utveckling av programmeringskod och designidéer. I våra studier betraktar vi detta som en process av samskapande och samkonstruktion mellan mänsklig och artificiell intelligens.

Projektets fullständiga titel är "Samskapande med AI i programmering – Generativ maskininlärning som stöd i nya programmerings- och designpraktiker”, eller på engelska ”Co-coding with AI in computer programming – Generative machine learning tools in support of new programming and design practices”.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Jakob Tholander

Universitetslektor, Docent

Institutionen för data- och systemvetenskap

Martin Jonsson

Docent

Södertörns högskola

Publikationer