Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt University Education Choice: Causes and Consquences

Ett dataset för att studera den kausala effekten av universitetsutbildning. Vi studerar avkastning på utbildning, hur föräldrar och syskon påverkar ens utbildningsval, samt hur universitetsutbildning kan påverka en individs hälsa.

Two siblings playing i the woods
Photo: Mostphotos/Gabby Baldrocco

Jag har skapat ett dataset med individuella ansökningar till svenska universitet över 40 år. Jag använder denna data i en rad olika forskningsprojekt (tillsammans med olika medförfattare) för att studera den kausala effekten av universitetsutbildning, med hjälp en statistik metod som heter regression discontinuity. Jag studerar avkastning på utbildning (i termer av inkomst och förmögenhet), hur föräldrar och syskon påverkar ens utbildningsval, samt hur universitetsutbildning kan påverka en individs hälsa och sociala preferenser.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Adam Altmejd Selder

Forskare

Institutet för social forskning
Adam Altmejd

Publikationer

Nyheter