Stockholms universitet

Forskningsprojekt Utmattningssyndrom – en kartläggning

Utmattningssyndrom är en relativt ny diagnos som enbart finns i det svenska diagnossystemet.

Antalet diagnostiserade ökar stadigt och besvären innebär stort lidande, omfattande vårdutnyttjande och långa sjukskrivningar. Trots detta är den vetenskapliga grunden för diagnosen svag. Projektet undersöker och bedömer kritiskt diagnosbegreppet utmattningssyndrom i syfte att klarlägga diagnosens validitet.

– Utmattningssyndrom står för en tung sjukskrivningsbörda i samhället och då är förbättrad diagnostik och behandling på sikt till stor nytta, säger Gustav Nilsonne.

Projektet ska lägga grunden för säkrare medicinska bedömningar och för högkvalitativa kliniska studier som kan bidra till evidensbaserad behandling.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Gustav Nilsonne

Forskare

Psykologiska institutionen
Gustav Nilsonne

Medlemmar

Mats Lekander

Professor

Psykologiska institutionen
Mats Lekander

Elin Lindsäter

Postdoktor, leg. psykolog, medicine doktor

Karolinska Institutet

Christian Rück

Professor, överläkare

Karolinska Institutet

Publikationer