Honkotte med pollinationsdroppe. Foto: Kristina Bolinder
Honkotte med pollinationsdroppe. Foto: Kristina Bolinder
 

För många djur finns det kända aktiviteter som är kopplade till månens olika faser, men för växter är sådana kopplingar sällan beskrivna. Catarina Rydin och Kristina Bolinder vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet, har upptäckt ett oväntat samband.
– Av en ren händelse upptäckte vi att pollination hos gymnospermen Ephedra foeminea är korrelerad med fullmånen. En sådan koppling har så vitt vi vet aldrig beskrivits tidigare, säger Catarina Rydin.

Kottarnas diamantglitter lockar insekter

Hankotte, med pollenproducerande organ och sterilt honorgan som producerar pollinationsdroppe.
Hankotte, med pollenproducerande organ och sterilt honorgan som producerar pollinationsdroppe.

Växten pollineras av flugor och malar och nattinsekterna kan använda månen för att navigera i mörkret. Och för att attrahera insekterna till de fertila bildningarna krävs troligtvis att fullmånens ljus reflekteras i pollinationsdroppen.
– Reflektionen av fullmånen i pollinationsdropparna är fantastisk! Diamantglittret i kottarna är troligen det som får insekterna att attraheras av växten, säger Catarina Rydin.

Klimatförändringar förödande för växten

Catarina Rydin brevid en honindivid av Ephedra foeminea i gryningen efter en natts arbete vid växterna.
Catarina Rydin brevid en honindivid av Ephedra foeminea i gryningen efter en natts arbete vid växterna.

Catarina Rydin och Kristina Bolinder vill nu gå vidare och se vad resultaten kan ha för betydelse för bevarandebiologin.
– Vi tror att pollinationssystemet hos Ephedra foeminea är sårbart, både på kort sikt på grund av ”light pollution” (att människans belysning stör pollinatörerna och förstör pollinationsprocessen), men också i ett längre perspektiv. Klimatförändringar med ett mer mulet och regnigt sommarklimat skulle troligen vara förödande för Ephedra foeminea. Kanske är det också förklaringen till att det verkar som om Ephedra foeminea är en ensam överlevare, en representant för ett pollinationssystem som annars dött ut, säger Catarina Rydin.

Den besläktade men vindpollinerade arten Ephedra distachya korrelerar däremot inte pollinationen med fullmånen.

Forskningsresultaten har fått stor internationell uppmärksamhet, bland annat i National Geographic och New Scientist.

Läs den vetenskapliga artikeln i Biology Letters: Moonlight pollination in the gymnosperm Ephedra (Gnetales).

Foto (samtliga bilder): Kristina Bolinder