Laboratorium Centrum för paleogenetik
Marianne Dehasque, doktorand på Zoologiska institutionen, undersöker DNA från de sista mammutarna. Foto: Jens Lasthein

 

Det nya labbet i Arrheniuslaboratoriet är ett av världens största i sitt slag, och det måste vara extremt rent. Det DNA som undersöks kan vara 50 eller 500 000 år gammalt och komma från ett grottlejon eller en bakterie, oavsett ursprung får det inte kontamineras av annat DNA. Efter att en organism dött börjar dess DNA brytas ner. Att återskapa det är svårt och dyrt. Det är det här forskarna vid Centrum för paleogenetik (CPG) är specialister på. Till skillnad från många andra labb där ingenting får släppas ut, är detta byggt för att ha övertryck så ingenting kan komma in.

– Vi vill hålla omgivningen borta. Det kan ta en halvtimme att sätta på sig alla kläder, kriminaltekniska overaller och tredubbla handskar, säger Love Dalén, professor i evolutionär genetik.

Samarbete med Naturhistoriska riksmuseet

Anders Götherström och Love Dalén.
Anders Götherström och Love Dalén är forskningsledare vid Centrum för paleogenetik. Foto: Jens Lasthein

Centrum för paleogenetik är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet. Än så länge har två forskargrupper flyttat in i centret, Love Daléns från Naturhistoriska riksmuseet, och Anders Götherströms från Institutionen för arkeologi och antikens kultur. De framgångsrika forskargrupperna hoppas på att få fler kollegor från ytterligare institutioner, men redan finns 13 olika nationaliteter representerade på CPG.

– Jag ser framför mig en häftig miljö med en stor mängd människor. När det blir en kritisk massa i en kreativ miljö så kommer det att bli bra forskning, säger Anders Götherström, professor i molekylär arkeologi.

– Vi hoppas också att det blir en plantskola för yngre forskare, vi har en platt organisation och nya forskningsledare blir inte underställda oss, säger Love Dalén.

Ny teknik ger nya möjligheter

Idén till ett multidisciplinärt centrum med forskare som arbetar med nedbrutet DNA har funnits i ett par decennier, men för två år sedan började den förverkligas. Den 14 februari sker invigningen av Centrum för paleogenetik. Under de senaste 10–15 åren har flera nya tekniker tillkommit för att sekvensera DNA som öppnat upp för enorma nya möjligheter.

– Det var som att gå från att kunna analysera ett glas vatten till att analysera hela Östersjön. Vi kan studera evolutionen i realtid. Sedan blir det riktigt spännande att analysera varför generna förändrades, säger Anders Götherström.

Läs mer

Centrum för paleogenetiks webbplats

Dog den sista mammuten av inavel?

DNA-studier ger ny syn på Sveriges historia

 

Centrum för paleogenetiks laboratorium
Centrum för paleogenetik samlar forskare som arbetar med hårt nedbrutet DNA. Proverna får inte riskera att kontamineras så alla måste bära skyddskläder. Foto: Jens Lasthein