Stockholms universitet

Grundforskning

Grundforskning är ett systematiskt och metodiskt nyfikenhetstyrt sökande efter ny kunskap och nya idéer utan någon förutbestämd tillämpning. Vid Stockholms universitet bedrivs framstående grundforskning inom våra fyra fakulteter. Här hittar du exempel på vår grundforskning.