Stockholms universitet

Ekonomiska läget i Sverige – vem kan svara på vad?

Det råder stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Hög inflation och höjda styrräntor tynger hushållens konsumtion. Universitetets forskare kan förklara begrepp och konsekvenser som rör den svenska ekonomin.

Foto: Helder Almeida/Mostphotos
Foto: Helder Almeida/Mostphotos

 

Aktiemarknaden

Jarkko Peltomäki, professor vid Företagsekonomiska institutionen.
Forskningsfokus: hur informationsutbud och efterfrågan påverkar aktiekurserna gemensamt, och hur investerares uppmärksamhet påverkar deras förmåga att dra nytta av hävstång i placeringar.
Kontakt: jarkko.peltomaki@sbs.su.se, 08-16 30 22
Läs mer om Jarkko Peltomäkis forskning: https://www.su.se/profiles/jpelt-1.189257?open-collapse-boxes=research-projects

Björn Hagströmer, professor vid Företagsekonomiska institutionen.
Forskningsfokus: finansiella marknaders mikrostruktur och prissättning.
Kontakt: bjorn.hagstromer@sbs.su.se, 08-16 30 30
Läs mer om Björn Hagströmers forskning: https://hagstromer.org/

Arbetsmarknadsekonomi, arbetsmarknadspolitik, könsskillnader på arbetsmarknaden

Peter Skogman Thoursie, professor vid Nationalekonomiska institutionen.
Forskar bland annat om hur vissa könsskillnader uppstår på arbetsmarknaden, om tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd påverkar arbetsmarknadsintegrering, vilka insatser som kan hjälpa förtidspensionärer, och om privat respektive offentlig rehabilitering av långtidssjukskrivna.
Kontakt: peter.skogman-thoursie@su.se, 08-16 30 48
Läs mer om Peter Skogman Thoursies forskning: https://sites.google.com/view/thoursie

Bostads- och bolånemarknaden, hushållens skuldsättning, pensionssystemet, fonders avkastning

Roine Vestman, docent vid Nationalekonomiska institutionen.
Forskningsfokus: Bostads- och bolånemarknaden, hushållens skuldsättning, penningpolitik, pensionssystemet och fonders avkastning. Hur påverkas hushållens konsumtion av förändringar i bostadspriser? Blir Riksbankens penningpolitik mer potent om hushållens skuldsättning är stor? Vilka egenskaper bör ett pensionssystem ha? Har svenska hushåll en tillräcklig sparbuffert? Vad kan vi säga om aktiefonders avkastning?
Kontakt: roine.vestman@ne.su.se, 070-959 55 88
Läs mer om Roine Vestmans forskning: https://roinevestman.com/

Ekonomisk politik och klimatet

John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi.
Forskningsfokus: klimatekonomi, ekonomisk politik i allmänhet. Tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet. Har varit lärare åt både Magdalena Andersson och Anders Borg.
Kontakt: john.hassler@iies.su.se, 08-16 20 70
Läs mer om John Hasslers forskning: http://hassler-j.iies.su.se/

Fattigdom och ojämlikhet

Carina Mood, professor vid Institutet för social forskning (SOFI).
Forskningsfokus: Fattigdom, ojämlikhet och skillnader i levnadsnivå. Hon kan även svara på frågor om integration och levnadsvillkor.
Kontakt: carina.mood@sofi.su.se, 08-16 25 86.
Läs mer om Carina Moods forskning: https://www.su.se/profiles/carinam-1.185222

Konsumentbeteende

Jacob Östberg, professor vid Företagsekonomiska institutionen
Forskningsfokus: hur individer skapar mening och värde genom konsumtion, samt hur varumärken fylls med mening i ett samspel mellan populärkultur, marknadsföringsaktiviteter och konsumenter.
Kontakt: jacob.ostberg@sbs.su.se, 073-382 65 96
Läs mer om Jacob Östbergs forskning: https://www.su.se/profiles/jas-1.193459?open-collapse-boxes=body-research

Makroekonomi, ekonomisk politik, tillväxt, arbetsmarknad

Anna Seim, universitetslektor och docent vid Nationalekonomiska institutionen.
Forskar bland annat om ekonomisk utveckling (till exempel hur inflationsmålet påverkar löner och sysselsättning), växelkurser och effekter av ekonomisk politik.
Kontakt: anna.seim@ne.su.se, 08-16 38 65
Läs mer om Anna Seims forskning: https://www.annaseim.com/

Offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, politisk ekonomi, utbildningsekonomi

David Seim, professor vid Nationalekonomiska institutionen
Forskar bland annat om hur ojämlik fördelningen av kapital och inkomster är idag och i ett historiskt perspektiv. Om huruvida ekonomisk politik, som skatteförändringar och utbildningsreformer, kan fungera som en utjämnande kraft. Och om effektivitetsförlusterna av progressiv ekonomisk politik.
Kontakt: david.seim@su.se, 08-16 35 39
Läs mer om David Seims forskning: http://www.davidseim.com/

Penningpolitik, internationell finans

Annika Alexius, professor vid Nationalekonomiska institutionen.
Forskningsfokus: penningpolitik och internationell finans. Kan svara på frågor relaterade till inflation, BNP, arbetslöshet, räntor och växelkurser.
Kontakt: annika.alexius@ne.su.se, 08-16 30 47
Läs mer om Annika Alexius forskning: https://www.su.se/profiles/annia-1.185722

 

Hitta fler experter inom nationalekonomi:
https://www.su.se/nationalekonomiska-institutionen/om-institutionen/om-oss/kontakta-en-expert-1.548026


Ta del av nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.

På denna sida