Stockholms universitet

Expertlista sommar 2022

Letar du som journalist någonting spännande att göra reportage om, eller en expert som kan kommentera det som händer under sommaren? Här finns en sammanställning över några av våra experter som forskar om allt från husvagnssemester till gifter i solkräm.

Poppiusros utanför Bloms hus, Frescati. Foto: Per Larsson
Poppiusros utanför Bloms hus, Campus Frescati. Foto: Per LarssonSemester och resande

Skandinavisk turism, staycation
Sarah Holst Kjaer, docent i etnologi vid Institutionen för etnologi, religion och genusvetenskap. Turism- och kulturindustri i Skandinavien. Staycation – semestra hemma.
E-post: sarah.holst.kjaer@etnologi.su.se
Tfn: 0045-607 575 42

Husvagnsboende/semester/sjöfart
Hege Høyer Leivestad, biträdande lektor, forskare vid Socialantropologiska institutionen. Disputerade på en avhandling om husvagnsboende och kan svara på frågor om camping, mobila boenden, campingplatser etc. Pågående forskning handlar om maritim logistisk, hamnar och sjöfart. Kan även svara på frågor om den globala handeln under pandemin.
E-post: hege.leivestad@socant.su.se
Tfn: 08-16 26 84

Svenskarnas förhållande till fritidsbåtar
Mattias Frihammar är lektor i etnologi och kunnig inom kulturarv, ritualer och traditioner. Han kan bland annat svara på frågor om fritidsbåtens historia.
E-post: mattias.frihammar@etnologi.su.se

Resande med tåg, båt och buss
Johan Schelin, professor i sjö- och transporträtt vid Juridiska institutionen, kan svara på frågor om sjö- och transporträtt, till exempel frågor om passagerarrättigheter avseende resor med flyg, färjor, kryssningsfartyg, långfärdsbussar och tåg samt frågor om båtjuridik.
E-post: johan.schelin@juridicum.su.se
Tfn: 0706-96 06 23

 

Sommarens mat och livsmedelsproduktion

Hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion
Line Gordon, professor i Vetenskap om hållbar utveckling och föreståndare för Stockholm Resilience Centre, forskar om hur vi kan äta hälsosamt och hållbart.
E-post: line.gordon@su.se,
Tfn: 073-707 85 29

Livsmedelsförsörjning och odling i relation till beredskap
Christina Schaffer, Institutionen för naturgeografi. Livsmedelsförsörjning, urban odling, agroforestry och perenna grödor i relation till beredskap, kriser och hållbar samhällsutveckling.
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se
Tfn: 08-16 49 54, mobil: 0701-73 95 97

Hållbar matproduktion i jordbrukslandskapet
Regina Lindborg, professor i geografi, studerar hållbar matproduktion med fokus på betesmarker och biologisk mångfald och effekter av förändringar i markanvändning och klimat.
E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se
Tfn: 08-16 47 68

 

Sommarlov och skolstart

Unga och läsning
Ulf Fredriksson är docent i pedagogik. Han har arbetat med den del av de svenska PISA-undersökningarna som behandlar läsförståelse mellan 2008 och 2016, varit regeringens särskilde utredare av en läs-, skriva- och räkna-garanti och ingått i regeringens läsdelegation. Han har också i sin forskning intresserat sig för internationell och jämförande pedagogik, läsning bland elever med invandrarbakgrund, läsning och användning av digitala verktyg samt utbildning för hållbar utveckling.
E-post: ulf.fredriksson@edu.su.se
Tfn: 073-460 49 30

Vad kan vi lära oss av distansundervisningen under pandemin?
Jalal Nouri, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap, har gjort en studie om grund- och gymnasielärares erfarenheter av omställning till distansundervisning, samt om universitetsstudenters upplevelse av distansundervisning.
E-post: jalal@dsv.su.se 
Tfn: 079-076 25 50

Anna Åkerfeldt, forskare vid Institutionen för ämnesdidaktik, forskningsintresse lärande i digitala miljöer. Involverad i forskningsprojekt om programmering i grundskolan, lärares bedömningspraktik i digitala lärmiljöer samt fjärr- och distansundervisning. Har även deltagit som forskare och process- och projektlett FoU-programmet "Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning" som letts av Ifous (2019 – mars 2022).
E-post: anna.akerfeldt@mnd.su.se alt. anna.akerfeldt@ifous.se

Här finns fler experter inom skola och utbildning

 

Arbete, stress och sömn

Distansarbete, balans arbete/fritid och återhämtning under sommaren
Petra Lindfors, professor vid Psykologiska institutionen. Forskar om stress, hälsa och välbefinnande bland vuxna och tonåringar på arbetsplats, skola och hemmiljö. Har även forskat om distansarbete och balans arbete/fritid.
E-post: pls@psychology.su.se 
Tfn: 08-16 38 93 (svarar oftast snabbast på e-post)

Arbetsvillkor och personalneddragningar
Magnus Sverke, professor i psykologi, särskilt arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen. Forskar om oron för att bli av med jobbet, personalneddragningar, arbetsvillkor och psykosocial arbetsmiljö samt deras betydelse för arbetsglädje, arbetsprestation, och hälsa.
E-post: magnus.sverke@psychology.su.se 
Tfn: 08-16 14 19, mobil:070-635 19 61

Sömn, välmående samt social perception av sjukdom
Tina Sundelin, universitetslektor vid Psykologiska institutionen. Forskar om hur sömn, sociala interaktioner och välmående relaterar till varandra. Kan även svara på frågor om social perception av sjukdom – hur uppfattar andra personer någon som är sjuk.
E-post: tina.sundelin@psychology.su.se
Tfn: 0704-41 11 71

Fler forskare inom arbete, stress och sömn hittar du på Stressforskningsinstitutets webbplats

 

Livsstil och hälsa

Fobier, relationsproblem/parterapi och nystart efter semestern
Per Carlbring, professor vid Psykologiska institutionen.
E-post: per.carlbring@psychology.su.se
Tfn: 0706-66 76 66

Giftiga ämnen i solkrämer och riskbedömning av giftiga ämnen, inklusive blandningar av kemikalier, i vardagsmiljön
Christina Rudén, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
E-post: christina.ruden@aces.su.se
Tfn: 0704-93 31 01

Konsumtion, marknadsföring och trender relaterade till sommaren
Jacob Östberg, professor i reklam & PR, forskar om konsumtionskultur vid Företagsekonomiska institutionen.
E-post: jacob.ostberg@sbs.su.se
Tfn: 0733-82 65 96

Miljöns inverkan på vår hälsa, betydelsen av att befinna sig i gröna och blå miljöer, kopplingen mellan yttre och inre/mänsklig hållbarhet
Cecilia Stenfors, universitetslektor och docent vid Psykologiska institutionen.
E-post: cecilia.stenfors@psychology.su.se
Tfn: 08-16 38 92

Välfärd, demokrati, ojämlikhet och fattigdom
Kenneth Nelson, professor i sociologi vid Institutet för social forskning forskar bland annat om socialpolitik, marginalisering, ojämlikhet och fattigdom. 
E-post: kenneth.nelson@sofi.su.se
Tfn: 08-674 71 28

Ojämlikhet och integration
Jan O. Jonsson, professor vid Institutet för social forskning, forskar bland annat om social snedrekrytering inom utbildningssystemet, etnisk integration, klassklyftor och familjer och barns välfärd. 
E-post: janne.jonsson@sofi.su.se
Tfn: 08-16 26 54

Extrem osäkerhet, katastrofala risker, klimatetik
H. Orri Stefánsson, docent i praktisk filosofi, kan svara på frågor om hur man bör fatta beslut när man står inför extrem osäkerhet och katastrofala risker, samt frågor om klimatetik och fördelningsetik (tex inom vården).
E-post: orri.stefansson@philosophy.su.se
Tfn: 076-428 17 82

Spelberoende och preventiva åtgärder
David Forsström är legitimerad psykolog och fil. doktor i klinisk psykologi. Han forskar inom olika områden gällande spel, men hans huvudfokus är prevention av spel om pengar. Han har bland annat publicerat studier om användande och effekten av spelansvarsåtgärder. David Forsström har även varit sakkunnig i en SBU-rapport gällande preventiva åtgärder för att minska spelande. 
E-post: david.forsstrom@su.se
Tfn: 0708-11 23 19

Musikfestivaler och musikbranschen
Thomas Florén vid Sociologiska institutionen, 
E-post: thomas.floren@sociology.su.se
Tfn: 0707-80 00 82

 

Sommarväder och klimat

Sommartorka, bränder och biologisk mångfald
Kristoffer Hylander, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, forskar om bränders effekter på biologisk mångfald och gör bland annat en studie i området som brann i Västmanland. Han kan också svara på frågor om klimateffekter på växters utbredning och kaffeodlingens betydelse för biologisk mångfald. 
E-post: kristoffer.hylander@su.se
Tfn: 0765-52 52 67

Väder och klimat
Michael Tjernström
är professor i meteorologi vid Meteorologiska institutionen och forskar om klimat och väder i Arktis, dit han regelbundet åker med isbrytaren Oden. Han kan även svara på frågor om klimat och klimatförändringar, och med ett förflutet som prognosmeteorolog även på frågor om sommarvädret och väderprognoser. 
E-post: michaelt@misu.su.se
Tfn: 0702-05 66 31

Glaciärer, inlandsisar och den marina kryosfären
Nina Kirchner
är docent i glaciologi och lektor vid Institutionen för Naturgeografi. Hon är också föreståndare för Tarfala forskningsstation, Sveriges enda forskningsstation i en högalpin arktisk miljö omgiven av några av världens bäst studerade glaciärer.
E-post: nina.kirchner@natgeo.su.se
Tfn: 08 -16 29 98, Tarfala forskningsstation: 072-715 50 39

Historiskt klimat
Björn Gunnarson
, docent i Naturgeografi, som studerar årsringsvariationer i träd för att rekonstruera det historiska klimatet. Forskar även om föroreningshistorik i förorenade områden.
E-post: bjorn.gunnarson@natgeo.su.se
Tfn: 08-16 47 72

Se även vår expertlista om klimat och klimatförändringar

 

Svenska fjällen

Svenska glaciärer – smältande glaciärer
Per Holmlund
, professor i glaciologi och ställföreträdande föreståndare för Tarfala forskningsstation. Per Holmlund har forskat om glaciärer och polarmiljöer och skrivit flera böcker om svenska glaciärer.
E-post per.holmlund@natgeo.su.se
Tfn: 08-16 48 11

Klimatets effekt på fjällmiljö, glaciärer och renskötsel
Gunhild Rosqvist är professor i geografi, inriktning naturgeografi. Hon forskar om klimatförändringars effekt på fjällmiljön, glaciärer och snöförhållanden, bland annat i samarbete med renskötare.
E-post: ninis.rosqvist@natgeo.su.se
Tfn: 08-16 49 83, Tarfala forskningsstation: 072-715 50 39

 

Vatten, hav och Östersjön

Algblomning, hav, vatten och Östersjön
Helena Höglander,
forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Algprovning sker udda veckor under sommaren.
E-post: helena.hoglander@su.se. (Ej tillgänglig för frågor under veckorna 26-27, 30-31).
Tfn: 08-674 75 51 Nås lättast via e-post.

Övergödning och algblomning
Jakob Walve är marinekolog och chef för det Marinekologiska laboratoriets pelagialgrupp som utför kemiska och biologiska analyser och undersökningar för forskning och miljöövervakning. Jakob kan svara på frågor om Östersjöekologi, särskilt övergödning och algblomningar, och särskilt i Stockholms skärgård.
E-post: jakob.walve@su.se
Tfn: 073-270 29 63

Östersjöns ekosystem
Agnes Karlsson, biträdande lektor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.
E-post: agnes.karlsson@su.se
Tfn: 08-16 12 46

Östersjöns biologiska mångfald, främmande arter och mikroplaster
Elena Gorokhova, professor vid Institutionen för miljövetenskap forskar om Östersjön och kan svara på frågor om mikroplaster, biologisk mångfald, främmande arter samt algtoxin och andra stressfaktorers påverkan på växt- och djurlivet i Östersjön. 
E-post: elena.gorokhova@aces.su.se
Tfn: 08-674 75 51

Övergödning i Östersjöns kustzon
Linda Kumblad, systemekolog och docent vid Östersjöcentrum.
E-post: linda.kumblad@su.se
Tfn: 08-16 27 01

Ekosystemet i Östersjön kustområden
Sofia Wikström
, forskare vid Östersjöcentrum, kan svara på frågor om djur och växter i havet och hur de påverkas av övergödning och fritidsbåtar. 
E-post: sofia.wikstrom@su.se
Tfn: 08-16 17 91

Stränder och våtmarker
Peter Hambäck, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik kan svara på frågor om Östersjöns stränder, strandskydd, biologisk mångfald och skarvöar. 
E-post: peter.hamback@su.se
Tfn: 0730-76 51 26

Allmänt om Östersjön och Västkusten
Lena Kautsky
, senior advisor vid Östersjöcentrum, forskning handlar om algers och vattenväxters ekologi. Lena skriver på Tångbloggen om aktuella frågor i grunda algsamhällen och startar ett medborgarforskningsprojekt i sommar om alger och tång i Östersjön, mer information går att hitta på Östersjöcentrums hemsida. Hon svarar på frågor om både Östersjön och Västkusten, och kan mycket om algblomningar och nya främmande arter som det japanska jätteostronet. 
E-post: lena.kautsky@su.se, algforskarsommar@su.se
Tfn: 070-656 40 30

Miljögifter
Anna Sobek, professor vid Institutionen för miljövetenskap (ACES).
E-post: anna.sobek@aces.su.se
Tfn: 0702-63 34 58

Östersjön i allmänhet och fisk i synnerhet
Sture Hansson, marinekolog med särskild kompetens i fisk och fiskefrågor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.
E-post: sture.hansson@su.se
Tfn: 0708-14 05 99

Kustfiske, kustförvaltning och fiskefrågor allmänt i Östersjön
Johan Eklöf, lektor vid Institutionen för ekologi miljö och botanik.
E-post: johan.eklof@su.se
Tfn: 08-16 13 58

Fiskeri och fiskeekologi, sill och strömming
Henrik Svedäng, forskare vid Östersjöcentrum, kan svara på frågor om fiskekvoter, torsken i Östersjön, sill och strömming, den hotade ålen och annat fiskerelaterat. 
E-post: henrik.svedang@su.se
Tfn: 076-618 55 88

Östersjön och klimatförändringar
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum
E-post: christoph.humborg@su.se
Tfn: 08-674 76 68

 

Sötvatten och dricksvatten

Försaltning av sötvatten, vattenbrist och våtmarker som lösning
Josefin Thorslund, forskare vid Institutionen för naturgeografi. Josefins forskning fokuserar främst på föroreningsproblematik, bland annat kring våtmarkers funktioner som naturbaserade lösningar, samt hur vattenkvalitet påverkar vattenbrist (främst försaltning).
E-post: josefin.thorslund@natgeo.su.se 

Tillgång till sötvatten och mänsklig påverkan
Fernando Jaramillo är biträdande lektor vid Institutionen för naturgeografi. Fernando är bland annat kursansvarig för Land and Water Risk Assessment och undervisar även inom avancerad hydrologi. Hans forskning handlar om vattnets cirkulation i atmosfären och på jordytan, och hur människan påverka klimatet genom sin vattenkonsumtion.
E-post: fernando.jaramillo@natgeo.su.se
Tfn: 08-16 47 71

Grundvatten, sötvatten och klimat
Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser. Gia är prefekt för Institutionen för Naturgeografi vid Stockholms universitet, ledamot av både Vetenskapsakademin och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin och en av landets mest meriterade hydrologer. Hon kan svara på frågor om många olika aspekter av vatten, till exempel hur sötvattentillgången och andra vattenförhållanden påverkas av klimatförändringar.
E-post: georgia.destouni@natgeo.su.se
Tfn: 08-16 47 85.

Vattenrelaterade katastrofer och globala mål för hållbar utveckling
Zahra Kalantari, docent vid Institutionen för naturgeografi och Bolincentret för klimatforskning. Zahra är involverad i flera forskningsprojekt tillsammans med andra myndigheter med ansvar för vattenfrågor, hållbar statsutveckling till exempel Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm, MSB, Trafikverket, SMHI och miljödepartementet.
E-post: zahra.kalantari@natgeo.su.se
Tfn: 070-718 01 18

 

Sommarens djur

Fågelsång och inlärning
David Wheatcroft forskar om hur fåglar lär sig sjunga, framför allt om hur de undviker att lära sig fel arts läte. Han är expert inom djurs beteende, kommunikation hos djur, och neurogenetisk grund för inlärning.
E-post: david.wheatcroft@zoologi.su.se
Tfn: 072-223 83 27

Sjöfåglar och medborgarforskning om sillgrisslor
Olof Olsson, forskare vid Stockholms Resilienscenter, forskar om sjöfåglar i Östersjön och medverkar i projektet ”Havsfåglar i Östersjön” där forskarna bland annat tar hjälp av allmänheten för att observera sillgrisslor.
E-post: olof.olsson@su.se
Tfn: 070-675 45 09

Djur i allmänhet och fjärilar i synnerhet
Bengt Karlsson, professor och prefekt för Zoologiska institutionen.
E-post: bengt.karlsson@zoologi.su.se
Tfn: 08-16 40 39

Allt om fiskar samt djurs fortplantning
Bertil Borg, professor vid Zoologiska institutionen.
E-post: bertil.borg@zoologi.su.se
Tfn: 08-16 40 82 alt 0707-56 13 44

Djurs beteenden
Johan Lind, docent i etologi. Kan svara på frågor om djurs beteenden och om likheter och skillnader mellan djurs och människors mentala förmågor.
E-post: johan.lind@su.se 
Tfn: 08-16 27 47

Fladdermöss
Heather Wood och Sara Cousins studerar hur fladdermöss påverkas av klimatförändringar och tar hjälp av allmänheten i projektet batmapper.com
E-post: sara.cousins@natgeo.su.se
E-post: heather.wood@natgeo.su.se
Tfn Heather Wood: 070-999 30 06

Våtmarkernas småkryp
Peter Hambäck
, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Kan svara på frågor om spindlar och insekter i våtmarker och dess betydelse i ekosystemet.
E-post: peter.hamback@su.se
Tfn: 0730-76 51 26
 

Sommarens växter

Gräsmarker, skärgård, landskapsförändringar och biologisk mångfald
Sara Cousins, professor vid Institutionen för naturgeografi.
E-post: sara.cousins@natgeo.su.se
Tfn: 0708-10 15 95

Bergianska trädgårdens botanister svarar på frågor om växter
Gunvor Larsson, e-post: gunvor@bergianska.se, tfn: 08-16 33 87
Lars Gunnar Reinhammar, e-post: larsgunnar@bergianska.se, tfn: 08-16 40 02
Niklas Wikström, e-post: niklas.wikstrom@bergianska.se, tfn: 08-16 14 75
Presskontakt vid Bergianska trädgården: e-post: info@bergianska.se, AnnSofie Börjesson, tfn: 08-16 30 91

Samspelet mellan jord-växter-atmosfär
Stefano Manzoni, docent vid Institutionen för naturgeografi, studerar samspelet mellan jord-växter-atmosfär.
E-post: stefano.manzoni@natgeo.su.se
Tfn: 08-674 78 02

Biologisk mångfald
Se vår expertlista med experter på biologisk mångfald


Letar du fortfarande?
Har du läst igenom hela listan men letar fortfarande efter en expert inom någonting annat? Vid Stockholms universitet finns många fler forskare. Är du journalist kan du kontakta presstjänsten för att hitta rätt:
E-post: press@su.se 
Tfn: 08-16 40 90
 

Lyssna, titta och läs – digitala tips för hängmattan
Forskning i populärvetenskapligt digitalt format. Här har vi samlat tips på poddar, läsning och inspelade öppna föreläsningar. Hitta forskare och inspiration till reportage, eller tipsa gärna vidare. Här finns bland annat mer för den som vill resa på semester i fantasin, lära sig mer om kroppsideal, hållbarhetsmålen eller universum. 


Ta del av nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.

På denna sida