Stockholms universitet logo, länk till startsida

Högtider, ceremonier och ritualer – experter vid Stockholms universitet

Här listas forskare vid Stockholms universitet som kan svara på frågor om högtider, ceremonier och ritualer.

Installations- och promotionshögtiden, Stockholms stadshus. Foto: Ingmarie Andersson
Installations- och promotionshögtiden, Stockholms stadshus. Foto: Ingmarie Andersson


Det finns många akademiska traditioner. En av de främsta för Stockholms universitet är installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus i september varje år. Under ceremonin, som delvis är på latin, promoveras de som har avlagt en doktorsexamen under året och nya professorer installeras.

Det latinska språket och dess kultur

Hans Aili, professor emeritus i latin vid Romanska och klassiska institutionen.
E-post hans.aili@su.se Telefon 08-98 67 85 eller 0702-40 05 79

Ritualer

Barbro Blehr, professor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
E-post barbro.blehr@etnologi.su.se Telefon 08-674 79 18

Skildring av installations- och promotionshögtider i den äldre litteraturen

Anna Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.
E-post anna.cullhed@littvet.su.se
Telefon 08-16 20 83 eller 0709-54 87 91

Olika typer av kulturarv

Mattias Frihammar, lektor i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
E-post mattias.frihammar@etnologi.su.se Telefon 08-674 79 13

Etik, didaktik och Mellanösterns religioner

Christer Hedin, forskare och lärare i vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap.
E-post christer.hedin@rel.su.se Telefon 0703- 574311

Retorik och ceremoniellt språkbruk

Peter Lind, lektor i retorik vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.
E-post peter.lind@su.se Telefon 0707-69 30 45

Svensk matkulturhistoria

Richard Tellström, docent i måltidskunskap och etnolog vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
Epost richard.tellstrom@etnologi.su.se Telefon 0702-65 20 89

Mode igår och idag

Louise Wallenberg, docent i modevetenskap vid Institutionen för mediestudier.
Epost: louise.wallenberg@ims.su.se

På denna sida