Stockholms universitet

Högtider, ceremonier och ritualer – experter vid Stockholms universitet

Här listas forskare vid Stockholms universitet som kan svara på frågor om högtider, ceremonier och ritualer.

Installations- och promotionshögtiden, Stockholms stadshus. Foto: Ingmarie Andersson
Installations- och promotionshögtiden, Stockholms stadshus. Foto: Ingmarie Andersson


Det finns många akademiska traditioner. En av de främsta för Stockholms universitet är installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus i september varje år. Under ceremonin, som delvis är på latin, promoveras de som har avlagt en doktorsexamen under året och nya professorer installeras.

Det latinska språket och dess kultur

Hans Aili, professor emeritus i latin vid Romanska och klassiska institutionen.
E-post hans.aili@su.se Telefon 08-98 67 85 eller 0702-40 05 79

Ritualer

Barbro Blehr, professor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
E-post barbro.blehr@etnologi.su.se Telefon 08-674 79 18

Ritualer och kulturarv

Lotten Gustafsson Reinius, professor i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Forskar bland annat om rituella processer, seder och bruk kopplade till sådant som museisamlingar och kulturarv.
E-post: lotten.gustafsson@etnologi.su.se

Skildring av installations- och promotionshögtider i den äldre litteraturen

Anna Albrektson, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.
E-post anna.albrektson@littvet.su.se
0709-54 87 91

Olika typer av kulturarv

Mattias Frihammar, lektor i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
E-post mattias.frihammar@etnologi.su.se

Retorik och ceremoniellt språkbruk

Peter Lind, lektor i retorik vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.
E-post peter.lind@su.se Telefon 0707-69 30 45

Svensk matkulturhistoria

Richard Tellström, docent i måltidskunskap och etnolog vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
E-post richard.tellstrom@etnologi.su.se Telefon 0702-65 20 89

Ceremonier och fester

Christopher Landstedt, fil. doktor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Kan svara på frågor om ceremonier, fester, firanden, visuell kultur och symbolik kopplat till hovet och borgerskapet.
E-post: christopher.landstedt@arthistory.su.se
Telefon: 070-220 32 63

Ceremonier, idolskap (celebriteter) och ritualer inom sport

Johnny Wijk, professor, Historiska institutionen. Forskar om idrottshistoria, idrottens samhällsroll under beredskapsåren och om nationalidoler i sportens värld.
E-post: johnny.wijk@historia.su.se, Telefon: 070-545 21 30

Mode igår och idag

Louise Wallenberg, professor i modevetenskap vid Institutionen för mediestudier.
E-post: louise.wallenberg@ims.su.se

Militära fanors betydelse

Karin Tetteris, doktorand vid Institutionen för kultur och estetik. Forskningsfokus: Militära fanors betydelse och användning under 1600-talets början.
E-post: karin.tetteris@arthistory.su.se Tel: 076-1019742

 

Ta del av nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.

På denna sida