Stockholms universitet logo, länk till startsida

Internationella kvinnodagen 2020 - experter vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har ett stort antal forskare inom olika ämnen som relaterar till Internationella kvinnodagen.

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Historiska perspektiv

Den kvinnliga rösträttsrörelsen och dess aktivister samt vad högre utbildning för kvinnor har betytt för jämställdheten
Christina Florin, Historiska institutionen
Kontakt: mobil 070-32 21 951, e-post christina.florin@historia.su.se

Grupp 8, 1970-talets feminism och 8 mars historia
Elisabeth Elgán, Historiska institutionen
Kontakt: tfn 08-16 35 66, e-post elisabeth.elgan@historia.su.se

Kvinnor i FN:s historia om mänskliga rättigheter 
Rebecca Adami, Institutionen för pedagogik och didaktik
Kontakt: tfn 08-16 36 57, e-post rebecca.adami@edu.su.se

Hushållsarbete och social hemhjälp – en kvinnofråga?
Hur har skiftningar i familje- och socialpolitik under 1900-talet påverkat hushållens möjligheter att organisera olika omsorgsuppgifter?
Karin Carlsson, Historiska institutionen
Kontakt: mobil 070-511 16 09, tfn 08-16 37 76, e-post karin.carlsson@historia.su.se

Kultur och idrott

Bortglömda svenska kvinnliga författare 
Boel Hackman, Litteraturvetenskap
Kontakt: mobil 0708-606 598, e-post boel.hackman@littvet.su.se

Feministisk konst och bilden av kvinnan i konsten
Feministiska perspektiv på konsthistoria, feministisk konst, bilden av kvinnan/kvinnokroppen i konsten.
Jessica Sjöholm Skrubbe, Konstvetenskap 
Kontakt: tfn 0704-49 65 36, e-post jessica.skrubbe@arthistory.su.se

Kvinnor i svensk teater
Hur har genus förkroppsligats och omförhandlats på teaterscenen? Om skådespelerskans yrkeshistoria och själviscensättning i offentligheten.
Hélène Ohlsson, teatervetenskap, institutionen för kultur och estetik. Kontakt: mobil 073-646 91 06, e-post helene.ohlsson@teater.su.se

Maskulinitet och femininitet i tv-världen, Nobel och Metoo
Den svenska Metoo-rörelsen. Natursyn, naturprogram och hur djur och sexualitet representeras där. Talang reality-TV (typ Idol) och hur maskulinitet och femininitet framställs där. Hur vetenskapare representeras i Nobelbanketten.
Hillevi Ganetz, medie- och genusvetare
Kontakt: tfn 0737-66 11 11, e-post hillevi.ganetz@gender.su.se

Femininitet, motstånd och makt inom svensk idrott
Hur har genus skapats, utmanats och omförhandlats inom idrotten i Sverige under 1900-talet?
Helena Tolvhed, Historiska institutionen 
Kontakt: helena.tolvhed@historia.su.se (nås lättast via mail)

Arbetsmarknad, diskriminering och ekonomi

Har kvinnors ekonomiska oberoende ökat de senaste tio åren?
Anita Nyberg, Genusvetenskap, jämställdhetsbudgetering
Kontakt: tfn 08-651 94 58, mobil 070-20 50 414, e-post anita.nyberg@gender.su.se

Vilka förändrade arbetsförhållanden för kvinnor och män ser vi i forskningen?
Hur skiljer sig arbetsförhållanden åt i mans- och kvinnodominerade verksamheter?
Annika Härenstam, Psykologiska institutionen 
Kontakt: mobil 070-78 11 743, e-post annika.harenstam@psychology.su.se

Vad har föräldraledighet för effekter på kvinnors karriär?
Hur effektiva är reformer som främjar pappors föräldraledighet?
Ann-Zofie Duvander, Sociologiska institutionen, demografiska avdelningen
Kontakt: tfn 08-16 32 12, e-post ann-zofie.duvander@sociology.su.se

Diskriminering på arbetsmarknaden
Diskriminering i rekrytering utifrån kön och föräldraskap.
Anni Erlandsson, Institutet för social forskning
Kontakt: tfn 08-16 28 51, e-post: anni.erlandsson@sofi.su.se

Sexuella trakasserier på arbetsmarknaden
På vilka yrken och arbetsplatser utsätts män och kvinnor för mest sexuella trakasserier? Kan även uttala sig om att när kvinnor får toppjobb ökar risken för skilsmässa dramatiskt, vilket inte händer för män som blir befordrade.
Johanna Rickne, Institutet för Social Forskning
Kontakt: Kontakt: tfn: 070-433 73 88, e-post: johanna.rickne@sofi.su.se

Kön och genus

Språkets betydelse för konstruktioner av kön
Hur påverkar språk och kommunikation hur människor kontruerar genus? Kan begreppet "hen" minska könsstereotyper och manlig bias? Vad är genusrättvist språk?
Marie Gustafsson Sendén, Psykologiska institutionen 
Kontakt: mobil 0707–644 144, tfn 08-16 39 46, e-post mgu@psychology.su.se 

Genus, makt och normer i organisationer
Handlingsstrategier för jämställdhet och genusmedvetet ledarskap
Eva Amundsdotter, Institutionen för pedagogik och didaktik
Kontakt: tfn 08-16 23 02, e-post eva.amundsdotter@edu.su.se

Genusrelationer och postsocialism
Yulia Gradskova, Historiska institutionen
Kontakt: e-post: yulia.gradskova@historia.su.se

Psykisk hälsa, unga, våld i nära relationer

Stress i skolan och stress på jobbet
Är flickor mer stressade än pojkar i skolåldern? Hur ser skillnaderna ut mellan män och kvinnor vad gäller stress, hälsa och välbefinnande, och hur skiljer sig mäns och kvinnors arbetsvillkor från varandra?
Petra Lindfors, Psykologiska institutionen
Kontakt: tfn 08-16 38 93, e-post pls@psychology.su.se

Våld i nära relationer, unga och genus
Lucas Gottzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Kontakt: tfn 08-120 762 24, e-post lucas.gottzen@buv.su.se

 

Ta del av nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.

På denna sida