Stockholms universitet logo, länk till startsida

Jul och nyår – experter vid Stockholms universitet 2021

Blir det en traditionell jul i år eller ännu en jul på distans? Vad händer med julhandel, julstress och nyårslöften när vi går in i nästa fas av pandemin? Och vad ska man tänka på för att få till ett hållbart julbord? Stockholms universitet har forskare som kan berätta mer om vitt skilda aspekter av jul och nyår. Här är en lista på några av våra experter.

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos
 

Jul under pandemi

Kommer vi att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer under de stundande julhelgerna? Vad krävs för att människor ska följa regler och rekommendationer?
Erik Angner, professor i praktisk filosofi, även knuten till Institutet för framtidsstudier.
Forskningsfokus: rationalitet, beteendeekonomi och beslutsfattande m.m.
Tfn: 08-16 34 14 E-post: erik.angner@philosophy.su.se
Läs mer om Erik Angners forskning

Vad är ensamhet? Hur påverkar coronapandemin upplevd ensamhet bland äldre när möjligheten till fysiska möten med familj och vänner minskar?
Carin Lennartsson, docent i sociologi och lektor vid Aging Research Center (ARC), ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Carin är även anknuten till Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet.
Forskningsfokus: äldre personers levnadsförhållanden och hälsa med ett ojämlikhetsperspektiv.
Tfn: 08-524 858 15 E-post: carin.lennartsson@sofi.su.se
Läs mer om Carin Lennartssons forskning

På vilket sätt kan julen vara en särskilt svår tid för barn som lever med våld i familjen?
Carolina Överlien, professor i socialt arbete
Forskningsfokus: Våld i nära relationer, våld och övergrepp mot barn och unga
Tel: +47 47252004 E-post: carolina.overlien@socarb.su.se
Läs mer om Carolina Överliens forskning

Hur har tidigare kriser påverkat människors livsvillkor genom historien?
Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent i historia och naturgeografi
Forskningsfokus: Historiska klimatförändringar och hur de påverkat människors levnadsvillkor och försörjning samt orsakerna till hungersnöd i norra och centrala Europa under 1500-talet till 1800-talet. Aktuell med boken ”Corona – ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi”.
Mobil: 070-662 07 28 E-post: fredrik.c.l@historia.su.se
Läs mer om Fredrik Charpentier Ljungqvists forskning

För mer forskning kopplad till pandemin se vår expertlista om coronavirusutbrottet

 

Julmat, hållbarhet och traditioner

Vad ska man tänka på för att få till ett hållbart julbord?
Line Gordon, föreståndare vid Stockholm Resilience Centre
Forskningsfokus: expert på frågor om hållbara livsmedelssystem, resiliens och vattenresurser
Mobil: 073-707 85 29 E-post: line.gordon@su.se
Läs mer om Line Gordons forskning

Hur påverkas årets julmat av pandemin? Kommer vi att strunta i traditionerna eller blir vi ännu mer traditionsbundna?
Richard Tellström, docent i måltidskunskap och etnologi
Mobil: 070-265 20 89 E-post: richard.tellstrom@etnologi.su.se
Läs mer om Richard Tellströms forskning

Hur har våra mattraditioner förändrats sedan stenåldern? Hur uråldrig och oföränderlig är traditionen med  julbordet, egentligen?
Sven Isaksson, docent i arkeologi med laborativ inriktning
Forskningsfokus: mat, matlagning och matkultur ur ett arkeologiskt perspektiv, med hjälp av biomolekylära analystekniker.
Mobil: 070-355 89 69, 08-674 73 67 E-post: sven.isaksson@arklab.su.se
Läs mer om Sven Isakssons forskning

Hur påverkar pandemin våra nyårslöften? Hur effektiva är nyårslöften när det gäller att förändra vårt beteende?
Per Carlbing, professor i psykologi, chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy.
Mobil: 070-666 76 66 E-post: per.carlbring@psychology.su.se
Läs mer om Per Carlbrings forskning

Varifrån kommer traditionen med annandagsbandy?
Johnny Wijk, professor i historia
Forskningsfokus: idrottshistoria, tävlingsidrott, olympiska spel, tennis, golf och fotboll.
Mobil: 070-545 21 30 E-post: johnny.wijk@historia.su.se
Läs mer om Johnny Wijks forskning

 

Julklappsköp och konsumtionsmönster

Köper vi mer julklappar, pynt och prylar som en effekt av pandemin? Vad spelar egentligen konsumtionen för roll för julfirandet?
Jacob Östberg, professor i reklam och PR
Forskningsfokus: hur individer i dagens samhälle skapar mening och värde genom konsumtion samt hur varumärken fylls med mening i ett samspel mellan populärkultur, marknadsföringsaktiviteter och konsumenter.
Mobil: 0733-82 65 96, E-post: jacob.ostberg@sbs.su.se
Läs mer om Jacob Östbergs forskning

Hur har våra konsumtionsmönster påverkats av coronapandemin? Hur påverkar det årets julhandel?
Karin Setréus, doktorand i företagsekonomi
Forskningsfokus: Konsumtion online av och i sociala medier. Konsumentbeteende i sociala medier med fokus på norm och attityd.
Mobil : 073-546 99 94 E-post: karin.setreus@sbs.su.se

Hur påverkas vårt julfirande av coronapandemin?
Martin Svendsen, universitetslektor i företagsekonomi
Forskningsfokus: konsumtion, identitet och identifikation. Kommunikationsteori och marknadsföring. Kropp och kläder som ritualiserade identifikationsprocesser.
Mobil: 073-416 32 02 E-post: martin.svendsen@sbs.su.se
Läs mer om Martin Svendsens forskning

För fler forskare inom konsumtion, se vår expertlista om shopping och köpbeteende

 

Julen och vår hälsa

Hur påverkar coronapandemin alkoholkonsumtionen?
Jukka Törrönen, professor i folkhälsovetenskap
Forskningsfokus: hur substansanvändning är relaterad till vardagssituationer och berusning, hälsosamma eller ohälsosamma identiteter, alkohol och drogpolitik.
Mobil: 073-707 87 50 E-post: jukka.torronen@su.se
Läs mer om Jukka Törrönens forskning

Hur undviker man gifter i leksaker och andra julklappar?
Christina Rudén, professor i miljövetenskap
Forskningsfokus: kemikalieriskbedömning
Mobil: 070-493 31 01 E-post: christina.ruden@aces.su.se
Läs mer om Christina Rudéns forskning

Är julstress ett folkhälsoproblem?
Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet får ofta frågor om stress i samband med särskilda högtider eller årstider, så som vid jul, skolstart och semester.

Lyssna på Stressforskningspodden om julstress

Läs mer om Stressforskningspodden

 

Julens kryddor och nötter

Bergianska trädgårdens botanister kan svara på frågor om växter, bland annat julens kryddor, frukter och nötter.

Se mer om vad som händer under jule på Bergianska trädgården

Gunvor Larsson, trädgårdsintendent vid Bergianska trädgården
Tfn: 08-16 33 87 E-post: gunvor@bergianska.se
Lars Gunnar Reinhammar, trädgårdsintendent vid Bergianska trädgården
Tfn: 08-16 40 02 E-post: larsgunnar@bergianska.se

För frågor om vinterväder och klimat se vår lista med klimatexperter

 

Ta del av nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.

På denna sida