Stockholms universitet

Tolkning — experter vid Stockholms universitet

Med anledning av diskussionen kring rätten till tolk, sommaren 2019, har vi listat experter från Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet som kan svara på frågor kring tolkning och den forskning som finns.

Frescati. Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin


Helena Bani-Shoraka, lektor i tolkningsvetenskap
Arbetar främst med projekt som tar sikte på förändringsarbete med särskilt fokus på organisationers strukturer och dynamik. Driver bland annat ett projekt om tolkning för patienter med långvarig kronisk smärta.
E-post: helena.bani-shoraka@su.se
 
Elisabet Tiselius
Forskar bland annat om tolkning i vården, särskilt hur familjer med begränsade kunskaper i svenska hanterar kommunikationen med den högspecialiserade barnsjukvården. Har också undersökt situationer där barn blir språkförmedlare mellan föräldrar och olika myndighetsföreträdare.
Hon har också genomfört en omstöpning av vår tolkutbildning inom offentlig sektor för att bättre möta samhällets behov av utbildade och kompetenta tolkar.
E-post: elisabet.tiselius@su.se
Tel: 0707-303777
 
Magnus Dahnberg, lektor i översättningsvetenskap med inriktning tolkning
Forskar bland annat om om interaktion mellan tolkar och tolkanvändare i rollspel som föreställer tolkade samtal, hur rollspel och andra simuleringar konstrueras och vad som kan övas och testas med olika typer av rollspel.
E-post: magnus.dahnberg@su.se 
Tel: 070 3910038

Ingrid Almqvist
Föreståndare för Tolk- och översättarinstitutet från 2009 till sin pension 2016 och fokuserade främst på frågor som gällde tolkutbildning i Sverige. Satt också med som TÖI:s representant i expertgruppen inom den statliga tolkutredningen som lämnade sitt betänkande i december 2018 (Att förstå och bli förstådd).
E-post: ingrid.almqvist@su.se 
Tel: 070-1610301

 

Ta del av nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.

På denna sida