Hur påverkar social distansering och begränsad rörlighet vårt välbefinnande?
I ett projekt initierat av forskare från Stockholm Resilience Center (SRC), Kungliga Tekniska högskolan och Högskolan i Gävle kommer data att samlas in för att få en bättre förståelse för hur olika urbana miljöer används i kristider – och kunna svara på frågan ovan. Projektet är en del av en omfattande insats för att samla in data som kan förbättra framtida stadsplanering i Sverige. Liknande studier har gjorts även i Madrid.
 

Stephan Barthel
Stephan Barthel

Tillsammans med sina kollegor vill SRC-forskaren Stephan Barthel få en bättre förståelse för hur människor rör sig nu och om hur ändrade vanor påverkar människors välbefinnande. Analysen baseras på en anonym undersökning online.
– Vi letar efter befolkningsmönster, inte individers beteende, säger han.

Klicka här för att delta i undersökningen!