Stockholms universitet

Öppen föreläsning: Kommunikativa strategier i taktila teckenspråk

Föreläsning

Datum: onsdag 6 december 2023

Tid: 17.30 – 18.30

Plats: Online via Zoom

Välkommen till en digital öppen föreläsning med Johanna Mesch, professor i teckenspråk.

Två personers händer håller i varandra
Källa: Raanes & Mesch 2019, Foto: Privat

Föreläsningen handlar om en tvärlingvistisk studie om kommunikation på taktila teckenspråk. I studien deltog fyra informanter med dövblindhet, två som använder svenskt taktilt teckenspråk och två som använder norskt. De fick arbeta tillsammans för att skapa ömsesidig förståelse och hur de övervinner kommunikationssvårigheter. 
 
Föreläsningen hålls på svenskt teckenspråk och tolkas till svenska.
 
Länk till Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63887814165