Stockholms universitet logo, länk till startsida

Öppen föreläsning på ABF-huset: En svindlande uppgift

Föreläsning

Datum: tisdag 21 mars 2023

Tid: 18.00 – 19.00

Plats: ABF-huset, Svevägen 41

Annika Berg och Urban Lundberg föreläser på temat "En svindlande uppgift: Om hur Sverige blev en internationell biståndsaktör, 1945–1975"

Svartvit bild på en grupp människor, klädda i vitt, i mitten står läkaren Jan Asplund.
Den svenske läkaren Jan Asplund, med flera, vid invigningen av the Family Welfare Centre i Alutgama, Ceylon, 18 maj 1959. Fotograf okänd, Riksarkivet.

Det svenska utvecklingsbiståndet växte fram som idé, praktik och politikområde under loppet av några få, omtumlande decennier under efterkrigstiden. Så småningom blev Sverige världens största biståndsgivare per capita. Men hur blev det så, och hur kom det sig att Sverige alls valde att satsa på biståndet? Föredraget följer denna process mellan 1945–1975 och letar sig fram i glappet mellan vision och verklighet i svensk biståndshistoria.

Annika Berg är docent i idéhistoria och universitetslektor vid Stockholms universitet
Urban Lundberg är docent i historia och universitetslektor vid Dalarnas högskola