Stockholms universitet logo, länk till startsida

Bokseminarium: Europaperspektiv 2023

Seminarium

Datum: onsdag 1 februari 2023

Tid: 13.00 – 17.00

Plats: Hörsalen, Kulturhuset, Stockholm

Universitetens nätverk för Europaforskning bjuder in till bokseminarium i samband med lanseringen av Europaperspektiv 2023, "EU:s inre och yttre gränser i en konfliktfylld värld".

De svenska universitetens institutioner för juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen samarbetar i tre nätverk för Europaforskning. Dessa arrangerar gemensamma arbetsmöten för behandling av pågående forskning. Samarbetet syftar till att bättre utnyttja nationella resurser och internationella kontakter. Härtill kommer uppgiften att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Publiceringen av Europaperspektiv är ett led i denna senare strävan.

Ledande forskare om EU:s gränser i en konfliktfylld värld

I Europaperspektiv 2023 diskuterar ledande svenska forskare och experter vad det innebär för EU:s inre och yttre gränser att unionen nu befinner sig i en omvärld som karaktäriseras av militär konflikt och växande strategiska spänningar. Det svenska ordförandeskapet i EU under första hälften av 2023 har en roll att spela i hur EU hanterar konsekvenserna av det geopolitiska skiftet på en rad områden. Dessa utmaningar innefattar utformningen av en fungerande gränspolitik, men också framväxten av en ny europeisk säkerhetsordning i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina.

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor: Hur ska återuppbyggnaden av Ukraina genomföras och vilken roll spelar EU i den processen? Vad innebär det geopolitiska skiftet för EU:s energipolitik och för unionen som global handelsmakt? Kan EU upprätthålla sin förmåga att sprida normer bortom sina gränser? Hur har EU:s gränspolitik vuxit fram och hur hanteras spänningen mellan ambitionen om öppna inre gränser och alltmer strikt bevakning av de yttre gränserna?

Moderator: Cecilia Garme

Gästtalare: Jessika Roswall (EU-minister).

Diskussion med bokens författare samt paneldiskussion med riksdagsledamöter.

Anmälan

Seminariet är öppet för alla att anmäla sig till och varje deltagare får ett exemplar av boken. Sista dag för anmälan är 29 januari. Välkommen!

Anmäl dig här

Svenska Nätverket för Europarättsforskning

Svenska Nätverket för Europarättsforskning (SNEF) är ett av tre nätverk som ingår i regeringens satsning på forskning om europasamarbetet, och har varit aktiv sedan 1997. SNEFs uppgift är att fördjupa samarbetet mellan landets olika forskare, samt ge ett forum för diskussion och informationsutbyte mellan såväl nationella och internationella forskare som myndighetspersonal och andra relevanta proffesionella.

Sedan 1997 har Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet tilldelats 1,2 miljoner kronor årligen för att upprätta och sedermera koordinera SNEF. Ordförande i Nätverket är professor Björn Lundqvist.

www.snef.se/