Stockholms universitet

Inställt! Öppen föreläsning på ABF-huset: Från dröm till verklighet

Föreläsning

Datum: tisdag 19 september 2023

Tid: 18.30 – 19.30

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41

Julia Sahlström föreläser på temat "Från dröm till verklighet: Skapandet av Israel ur svensk horisont" OBS! Denna föreläsning är tyvärr inställd, nytt datum kommer.

Svartvitt foto av en man som står upp inför åhörare i en stor mötessal med Israels flagga på väggen
19/9: Från dröm till verklighet: Skapandet av Israel ur svensk horisont. Bild: David Ben-Gurion utropar staten Israel 14 maj 1948. Foto: Rudi Weissenstein, via Wikimedia Commons Public Domain

Staten Israel bildades den 14 maj 1948. Det symboliserade ett betydelsefullt ögonblick i judisk historia och svenska judar diskuterade under den tidiga efterkrigstiden denna stat och förhöll sig till den. Det resulterade i ett historiskt medvetande som betonade etnicitet och fokuserade på judendomen som ett kollektiv, särskilt i förhållande till Israels geografiska territorium.

Hur såg denna diskussion ut och vilken roll spelade minnet av Förintelsen i uppbyggnaden av den israeliska staten, inte minst eftersom många Förintelseöverlevande emigrerade till Israel.

Julia Sahlström är doktorand i historia vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.