Stockholms universitet logo, länk till startsida

INSTÄLLT. Nytt datum kommer. Öppen föreläsning på ABF-huset: Den goda viljans ambassadörer

Föreläsning

Datum: tisdag 29 november 2022

Tid: 18.00 – 19.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41

Ann Nehlin föreläser på temat ”Den goda viljans ambassadörer”, om finska barn i Sverige under andra världskriget.

Barn på väg från Finland till Sverige under andra världskriget
Barn på väg från Finland till Sverige under andra världskriget. Foto: SA-Kuva, Finska försvarsmaktens bildarkiv

Följ evenemanget på Facebook

Under andra världskriget transporterades cirka 70 000 barn från Finland till Sverige. Syftet var att barnen skulle skyddas mot kriget och få en möjlighet att återhämta sig fysiskt. Förflyttningarna av barnen fick personliga konsekvenser för tiotusentals familjer på båda sidor om Östersjön. Familjeband bröts, skapades och återskapades. En del under kortare perioder, andra under längre perioder och en del för alltid.

Föreläsare: Ann Nehlin, Fil dr inom temat Barn, forskare och lärare på Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Lär mer om Ann Nehlins forskning här

Aktuell forskning i historia – ett samarbetet mellan Stockholms universitet och ABF-Stockholm

Forskare från Historiska institutionen, Stockholms universitet presenterar aktuell forskning i en serie föreläsningar på ABF-huset. Föreläsningsserien speglar den bredd och det djup som finns inom institutionens forskning. Tidsmässigt sträcker de sig från tidig medeltid till nutid. Ämnesmässigt omfattar de aspekter som till exempel genus, sociala och ekonomiska förhållanden, kultur samt politisk makt. De enskilda föreläsningarna knyter ofta ihop historien med de samhällsfrågor som är aktuella idag.