Stockholms universitet

Profilseminarium: Vetenskaplig soaré - Att förmedla forskning om monarkin utanför boxen

Seminarium

Datum: torsdag 23 november 2023

Tid: 14.00 – 15.30

Plats: Accelerator

På profilseminariet delar initiativtagarna Mattias Frihammar och Cecilia Åse med sig av erfarenheterna av att arbeta med föreställningen "Kungen 50-år på tronen: En vetenskaplig soaré om monarkins magi, mening och makt," som framfördes på Cirkus i Stockholm.

Bakgrund

Monarkin berör ämnen som demokrati, jämlikhet, normer och makt, men dessa aspekter får sällan utrymme i samhällsdebatten. Med målet att bredda diskussionen om monarkin och göra den mer inbjudande och engagerande och samtidigt täcka samhällsanalys och underbyggd kunskap, samarbetade sex forskare tillsammans med en dramaturg och två skådespelare för att skapa en unik forskarafton. Resultatet blev "Kungen 50-år på tronen: En vetenskaplig soaré om monarkins magi, mening och makt," som framfördes på Cirkus i Stockholm i samband med 50-årsdagen av Carl XVI Gustafs trontillträde.
 
På profilseminariet delar initiativtagarna Mattias Frihammar och Cecilia Åse med sig av erfarenheterna av att arbeta med detta alternativa kommunikationsprojekt.

Ensemblen på scen
Ensemblen från föreställningen "Kungen 50-år på tronen: En Vetenskaplig Soaré om Monarkins Magi, Mening och Makt".

Om profilseminarierna 

Seminariet hålls på svenska. Profilseminarierna riktar sig i första hand till dig som forskar inom Humanvetenskapliga området, men är öppna för alla vid Stockholms universitet.
Profilseminarierna utgår från Humanvetenskapliga områdets profilområden. Syftet med profilseminarierna är att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för kollegor från området och en inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten. Profilseminarierna riktar sig i första hand till dig som forskar inom Humanvetenskapliga området, men är öppna för alla.

Anmälan

Anmäl dig här