Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tidigmoderna seminariet: Den kungliga fadern och hans olydiga barn.

Seminarium

Datum: onsdag 12 oktober 2022

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: D900 och Zoom

Rädsla för bondeuppror, revoltkommunikation och politisk kultur i det tidigmoderna svenska riket. Miriam Rönnqvist, Jyväskylä universitet, gästar seminariet.

Miriam Rönnqvist presenterar sin avhandling på detta tidigmoderna seminarium.

Läs mer om tidigmoderna seminariet