Klimat & miljö

De globala målen

Möt forskare som arbetar med frågor kopplade till de globala målen

  Tinande permafrost och markkollaps i Ryssland. Foto: Gustaf Hugelius

  Forskare kräver minskade utsläpp för att begränsa skador på jordens frusna delar

  När klimatförhandlingarna i Madrid går mot sitt slut uppmanar en grupp ledande forskare, bland annat från Stockholms universitet, världens länder att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 ° C.

  Foto: Niklas Björling

  Samhällskunskapslärare viktiga för elevers miljöhandlingar

  Vad påverkar människor att utföra miljövänliga handlingar? Är det känslor och värderingar eller är det kunskap om hur samhälle, ekonomi och juridik fungerar som avgör hur vi handlar?

  Hållbarhetsmål12: Hållbar konsumtion och produktion. Illustration, Regeringen

  Kan man "hjälpa" konsumenter att ta hållbara beslut?

  Malin Jonell och hennes forskarkollegor är intresserade av vilken roll konsumenter kan vara en del av en omställning till ett mer hållbart matproduktionssystem.

  Karin Bäckstrand i FN

  Statsvetare bevakar FN:s hållbarhetsarbete

  I september ägde FN:s klimatmöte i New York rum. Ett möte som samlade stats- och regeringschefer, företagsledare, forskare och aktivister från hela världen.

  Bett av smittade myggor är en vanlig spridningsväg för harpest till människor. Foto: Mostphotos.

  Ökad risk för harpest i takt med klimatförändringarna

  Små förändringar i klimat och landskapets vattenförhållande kan leda till kraftigt ökad risk för harpest hos människor.

  Havsmiljöinstitutets båtrapport

  Så påverkar fritidsbåtarna miljön

  I Sverige finns idag över 700 000 fritidsbåtar och 120 000 bryggor. Sammantaget har dessa en betydande påverkan på miljön och grunda skyddade områden är extra känsliga. En ny rapport från Havsmiljöinstitutet har sammanställt båtarnas miljöpåverkan och ger förslag på hur den kan minskas.

  Foto: Alfred-Wegener-Institut/Stefan Hendricks

  Forskare ska frysa fast i Arktis ett år

  Den tyska isbrytaren Polarstern är på väg till Arktis för att frysa fast i isen och driva förbi Nordpolen. En av forskarna är Pauline Snoeijis Leijonmalm vid Stockholms universitet.