Klimat & miljö

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Forskning
 5. Klimat & miljö
De globala målen

Möt forskare som arbetar med frågor kopplade till de globala målen

  Forskargruppen ombord Electras akterdäck under expedition utanför Nynäshamn.

  Klimatforskare testar metoder inför Arktisexpedition

  För att bättre förutse framtida utsläpp av växthusgaser, deltar universitetets forskare i en stor Arktisexpedition i höst. Som förberedelse har teamet just genomfört en pilotvecka med R/V Electra.

  Grönområden får oss att må bra

  Naturen till hjälp för återhämtning

  Hur ska vi designa städer i framtiden och vilka miljöer är viktiga för att vi ska kunna leva och må bra? Grönområdens effekt på vårt välbefinnande har studerats i en ny avhandling vid Stockholms universitet.

  Gia Destouni

  Rädda planetens sötvatten och arterna under ytan

  Det är kris för den biologiska mångfalden i sötvatten och sötvattens ekosystem. Förändringarna sker snabbare än man tidigare trott och mycket snabbare än på land, menar forskare i en ny studie.

  Stockholms gamla observatorium höstväder

  Varmaste vintern i Stockholm på drygt 250 år

  Årets vinter i Stockholm blev den varmaste sedan dagliga väderobservationer började göras år 1756, det visar ny data från Bolincentret vid Stockholms universitet.

  Jana Weiss, forskare vid Institutionen för miljövetenskap. Foto: Stockholms universitet

  Kemikalier i damm kan störa transporten av sköldkörtelhormon

  Sköldkörtelhormon är viktigt för utveckling av hjärnan under de första levnadsåren. En störning i hormonnivåer kan påverka hälsan under hela livet.

  Markkollaps till följd av tinande permafrost, Misaw Lake i centrala Kanada (Foto: Britta Sannel)

  Ökade utsläpp av växthusgaser vid snabb upptining av permafrost

  Klimatpåverkan från tinande permafrost kan fördubblas till följd av landskapsförändringar som hittills inte finns med i klimatmodellerna.

  Det atmosfäriska mättornet på isbrytaren Oden som rör sig genom östra Sibiriska havet under projekte

  Avgörande framsteg i mätningar av metanutsläpp från Arktiska oceanen

  En ny studie publicerad i Science Advances visar att mängden metan som frigörs från Arktiska oceanen till atmosfären är betydligt mindre än vad tidigare studier hävdat.

  Foto: Niklas Björling

  ”Kolet, inte oljan, är det centrala hotet mot klimatet”

  SNS Konjunkturråd har släppt en rapport om hur politiken ska utformas för att bromsa de globala klimatförändringarna.

  Baltic clams (Macoma balthica) have increased due to the eutrophication of the Baltic Sea in areas unaffected by oxygen deficiency. Photo: Eva Ehrnsten.

  Bottendjur lär oss mer om kolets kretslopp

  För att bättre förstå hur miljöförändringar påverkar omsättningen av kol och näring i havet behövs modeller som tar hänsyn till de bottenlevande organismerna.

  Foto: Alec Tremaine Photography

  Två världsledande kemister med miljöprofil gästar universitetet

  Robin D. Rogers och Paul Anastas har på olika sätt bidragit till det växande intresset för hållbara kemikalier. Nu är de gästprofessorer vid Stockholms universitet.

  Torsken allvarligt drabbad av tiaminbrist i Östersjön. Foto: Roberts Ratub/Mostphotos

  Torsken allvarligt drabbad av tiaminbrist i Östersjön

  En ny vetenskaplig studie visar att torsken i Östersjöområdet är allvarligt drabbad av tiaminbrist. Tiamin, eller vitamin B1, är ett helt nödvändigt vitamin för alla djurceller.

  Tinande permafrost och markkollaps i Ryssland. Foto: Gustaf Hugelius

  Forskare kräver minskade utsläpp för att begränsa skador på jordens frusna delar

  När klimatförhandlingarna i Madrid går mot sitt slut uppmanar en grupp ledande forskare, bland annat från Stockholms universitet, världens länder att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 ° C.

  Foto: Niklas Björling

  Samhällskunskapslärare viktiga för elevers miljöhandlingar

  Vad påverkar människor att utföra miljövänliga handlingar? Är det känslor och värderingar eller är det kunskap om hur samhälle, ekonomi och juridik fungerar som avgör hur vi handlar?

  Malin Jonell

  Kan man "hjälpa" konsumenter att ta hållbara beslut?

  Malin Jonell och hennes forskarkollegor är intresserade av vilken roll konsumenter kan vara en del av en omställning till ett mer hållbart matproduktionssystem.

  Karin Bäckstrand i FN

  Statsvetare bevakar FN:s hållbarhetsarbete

  I september ägde FN:s klimatmöte i New York rum. Ett möte som samlade stats- och regeringschefer, företagsledare, forskare och aktivister från hela världen.

  Bett av smittade myggor är en vanlig spridningsväg för harpest till människor. Foto: Mostphotos.

  Ökad risk för harpest i takt med klimatförändringarna

  Små förändringar i klimat och landskapets vattenförhållande kan leda till kraftigt ökad risk för harpest hos människor.

  Havsmiljöinstitutets båtrapport

  Så påverkar fritidsbåtarna miljön

  I Sverige finns idag över 700 000 fritidsbåtar och 120 000 bryggor. Sammantaget har dessa en betydande påverkan på miljön och grunda skyddade områden är extra känsliga. En ny rapport från Havsmiljöinstitutet har sammanställt båtarnas miljöpåverkan och ger förslag på hur den kan minskas.

  Foto: Alfred-Wegener-Institut/Stefan Hendricks

  Forskare ska frysa fast i Arktis ett år

  Den tyska isbrytaren Polarstern är på väg till Arktis för att frysa fast i isen och driva förbi Nordpolen. En av forskarna är Pauline Snoeijis Leijonmalm vid Stockholms universitet.