Klimat & miljö

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Forskning
 5. Klimat & miljö
De globala målen

Möt forskare som arbetar med frågor kopplade till de globala målen

  Nyheter klimat & miljö

  • Batteri Syrgas ger nytt liv till gamla batterier 2020-09-22 Med hjälp av enkel teknik för att tillsätta syrgas till ett batteri har forskare vid Stockholms universitet utvecklat en metod för att flerdubbla batteriers livslängd.
  • Gia Destouni Gia Destouni säkrar framtidens vattenkvalitet genom samverkan 2020-09-18 Gia Destouni, professor i hydrologi, utvecklar i samverkan med olika delar av samhället, automatiska och molnbaserade mät- och varningssystem, för att säkra bra vattenkvalitet i världens städer.
  • HÄSTHÅLLNINGEN ÄR SANNOLIKT EN KÄLLA DÄR DET GÅR ATT GÖRA MER Utredningen som upprörde häst-Sverige 2020-09-10 Hästhållarna vill att problem med gödselhantering och näringsläckage sköts frivilligt medan forskare bakom övergödningsutredningen menar att det också behövs regler.
  • Storspigg (Gasterosteus aculeatus) Foto: Joakim Hansen/Azote Spiggen tar över 2020-08-27 Storspiggen har successivt tagit över allt större delar av Östersjökustens ekosystem. Den orsakar lokala regimskiften där gäddans och abborrens yngel slås ut och fintrådiga alger tar över.
  • Den mer än 45 000 år gamla, men synnerligen välbevarade noshörningsungen Sasha. Foto: Albert Protopopov Klimatförändringar trolig orsak till den ullhåriga noshörningens utdöende 2020-08-24 Utdöendet av förhistoriska djurarter vid slutet av den senaste istiden har ofta tillskrivits människans påverkan. Men ny genforskning visar att den ullhåriga noshörningens utdöende kan ha haft andra orsaker.