Alexander Balatsky. Foto: Nordita.
Alexander Balatsky. Foto: Nordita.

Alexander Balatsky deltar i ett projekt som har som mål att finna nya typer av material. Dessa karaktäriseras av exotiska typer av dold "ordning" som kommer från resonanser och kvantmekanisk sammanflätning. Traditionellt har man beskrivit komplexa system som en samling svagt växelverkande "kvasipartiklar", men det är numera klart att för att beskriva så kallade kvantmaterial måste man förstå den komplicerade växelverkan mellan kvasipartiklarna och hur deras kvantmekaniska vågfunktioner är sammanflätade. Kvantmaterialen kan komma att revolutionera framtidens teknik, och de spelar redan en central roll i det som brukar kallas den andra kvantrevolutionen. 

– Den första kvantrevolutionen startades i Köpenhamn av Niels Bohr som var en av Norditas grundare. Vi är nu mitt i den andra kvantrevolutionen, som drivs av nya experimentella verktyg som frielektronlasrar och högintensiva neutronkällor, samt teoretiska begrepp som topologi och sammanflätad ordning i kvantmaterial. Vi är i en fas där antalet upptäckta kvantmaterial ökar exponentiellt, och där "kvantidéer" blir allt viktigare i materialfysik och teknologi. Vi ser fram emot att bilda ett spännande svenskt centrum för kvantmaterial, säger Alexander Balatsky, professor vid Nordita, Stockholms universitet och KTH.

Om ERC Synergy Grant

Europeiska forskningsrådet (European Research Council, ERC) ger omfattande och långsiktig finansiering till banbrytande forskning inom alla vetenskapsområden. ERC ingår i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. ERC Synergy Grant riktar sig till mindre grupper av framstående forskare med forskningsprojekt med stora synergieffekter. Ett Synergy Grant är ett bidrag på upp till 14 miljoner euro för en period på upp till sex år. Detta prestigefyllda ERC-bidrag har aldrig tidigare delats ut till någon forskare verksam i Sverige.

Om Nordita (Nordiska institutet för teoretisk fysik)

Nordita är ett nordiskt forskningsinstitut som finansieras av Nordiska ministerrådet, Vetenskapsrådet och de två värduniversiteten Stockholms universitet och KTH.