International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO). Illustration: GEBCO
International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO). Illustration: GEBCO


Den nya modellen av havsbotten i Arktiska oceanen presenteras i form av en digital databas, som är anpassad för användning i exempelvis GIS (Geografiska Informationssystem) och andra kartprogram. Den utgör version 4.0 av International Bathymetric Chart of the Ocean (IBCAO).
Sammanställningen har genomförts av Regional Center for Arctic and North Pacific Ocean i projektet Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030. Centret är ett av fyra inom projektet Seabed 2030 som arbetar med att kartlägga världshaven och som drivs gemensamt av Stockholms universitet och University of New Hampshire. Forskare från 15 länder har deltagit i arbetet, inklusive samtliga arktiska länder.
Den nya djupdatasammanställningen har utökat det kartlagda området över arktiska havet från 6,7 procent i versionen från 2012 till 19,6 procent.
– Den här versionen representerar 2020 års bidrag till den globala djupmodell som sammanställs inom projektet Seabed 2030, som har målsättningen att kartlägga hela havsbotten fram till år 2030, säger Martin Jakobsson, professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, som leder det arktiska arbetet tillsammans med Larry Mayer, professor vid Regional Center.
– Anledningen till att vi tar fram en djupmodell specifikt för Arktiska oceanen är att läget nära den geografiska nordpolen inte representeras på ett bra sätt i den djupmodell vi tar fram över alla världshaven inom Seabed 2030, säger Martin Jakobsson.
Uppgifterna kommer också att ge förbättrade underlag till att kunna göra olika slags numeriska modelleringar, till exempel över hur Grönlandsisen kommer att påverkas där isen möter havet i ett varmare klimat och bidra till höjning av den globala havsnivån.
Djupmodellen är den fjärde som har publicerats sedan IBCAO grundades i S:t Petersburg 1997. Sedan 2012, när den tredje kartläggningen sammanställdes, har många isbrytarexpeditioner som kartlagt havsbotten slutförts. IBCAO-modellen har haft hundratusentals nedladdningar genom åren och används i alla djuphavsapplikationer för Arktis, exempelvis i Google Earth.

Mer information

Läs artikeln “The International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean Version 4.0” i Nature Journal Scientific Data.
Se version 4.0 av kartläggningen av den arktiska havsbottnen: https://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/arctic_ocean/
Läs mer om kartläggning av havsbotten: “Nearly one-fifth of world’s ocean floor is now mapped”