Stockholms universitet logo, länk till startsida

Crafoordpriset i geovetenskaper 2022

Andrew Knoll tilldelas Crafoordpriset i geovetenskaper 2022. Andrew Knoll prisas för sina studier av livets tidigaste historia.

Andrew Knoll har tecknat en bild av livets första tre miljarder år på jorden genom att studera mikrofossil och använda innovativa metoder för att belysa deras biokemiska evolution. För hans insatser tilldelar Kungl. Vetenskapsakademien honom nu 2022 års Crafoordpris i geovetenskaper på sex miljoner svenska kronor.


Läs mera om Crafoordpriset i geovetenskaper på Kungl. Vetenskapsakademien