Stockholms universitet

De ska forska om monument i 2000-talets demokratier

Vetenskapsrådet har beviljat konstvetaren Tanja Schult, Stockholms universitet, och kulturgeografen Tim Cole, universitetet i Bristol, medel för ett 3-årigt forskningsprojekt om 4 943 000 kronor.

Monument i betong i form av bokstaven X liggande med text på
Olaf Nicolai, Denkmal für die Verfolgung der NS-Militärjustiz, Wien 2014 Foto: © Tanja Schult

Projektet, som har titeln Tänk om, tänk nytt – monument i 2000-talets demokratier, startar 2023.

I en tid där forskare, konstnärer, media och allmänheten intresserar sig allt mer för monument och demokrati, bidrar Tanja Schult och Tim Cole med ny kunskap om monumentgenrens utveckling, dess demokratiska potential samt viktiga insikter om demokratins nuvarande kris och motståndskraft.

Monumentskapande i dagens demokratier kännetecknas av två trender: Monument som anses problematiska tas bort eller blir föremål för vandalisering eller konstnärlig intervention men genren har också omvärderats och moderniserats genom nya teman och uttrycksformer.

Detta internationella, tvärvetenskapliga samarbete mellan en konstvetare och en kulturgeograf utgår från att dessa till synes motsatta utvecklingar är båda resultat av ett demokratiskt skifte inom genren, men också mer allmänt i samhället. Den växande konfrontationen av det koloniala och patriarkala arvet aktualiserar frågor om vem och vad som representeras i det offentliga rummet. Under det treåriga projektet undersöks hur utvecklingarna speglar en förändrad syn på vad som förväntas av demokratiska medborgare, nämligen att delta aktivt i utformningen av det kollektiva minnet och det offentliga rummet.

Mer om projektet

Tanja Schult
Tanja Schult. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet
 

Om Tanja Schult

Tanja Schult är docent verksam vid Institutionen för kultur och estetik. Hennes forskning handlar om att tolka och förstå bildproduktion som en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade.

Mer om Tanja Schults forskning

Tim Cole
Tim Cole. Foto: University of Bristol
 

Om Tim Cole

Professor Tim Cole är verksam vid University of Bristol och var Chair of the Bristol History Commission som undersökte vad som skulle göras med statyn över slavhandlaren Edvard Colston som hade vandaliserats och kastats i havet

Kommissionens slutrapport: Cole & Burch-Brown, The Colston Statue: What next? 2022

Tim Coles profilsida på University of Bristols hemsida