Stockholms universitet logo, länk till startsida

Grå skilsmässor – allt vanligare

I västvärlden blir skilsmässor senare i livet alltmer vanligt. Trots det är de äldres skilsmässor ganska osynliga i forskningen, både i forskning om äldre och i forskning om skilsmässor. Men det verkar vara dags för en förändring. 

Torbjörn Bildtgård, sociolog och lektor vid institutionen för socialt arbete, har lett ett symposium om äldreforskning där han tillsammans med forskare från USA, Israel och Sverige ställer frågor om området. Varför skiljer sig äldre? Hur påverkar skilsmässorna framtiden, som när det gäller ekonomi, hälsa, sociala nätverk och relationerna till vuxna barn? Blir skilsmässorna olika för män och kvinnor? 

Innovation in Aging, Volume 6, Issue Supplement_1, November 2022, Page 40, https://doi.org/10.1093/geroni/igac059.153

Läs mer om aktuell forskning på området