Stockholms universitet logo, länk till startsida

Handel utanför börsen på moderna aktiemarknader

Fatemeh Aramian disputerade den 10 januari vid Stockholm Business School med avhandlingen "Off-exchange Trading in Modern Equity Markets: A Market Microstructure Perspective on Systematic Internalizers"

Fatemeh Aramian har en master i finansiell matematik och en kandidatexamen i matematik.  - Mina masterstudier gav mig teoretiska kunskaper inom ekonomi och finansiell modellering. Det hjälpte mig också att inse att jag ville fortsätta min utbildning. Därför sökte jag till PhD programmet på SBS säger Fatemeh.

Foto: Maria Stoetzer
Fatemeh Aramian med avhandlingen "Off-exchange Trading in Modern Equity Markets: A Market Microstructure Perspective on Systematic Internalizers".
 

Hur valde du ditt forskningsområde?

Mitt forskningsintresse ligger inom området finansiell marknadsstruktur. Samtidigt som jag funderade på vad min avhandling skulle handla om genomgick de europeiska finansmarknaderna en översyn av regleringen genom reformen Markets in Financial Instruments Directive, MiFID II.

MiFID II är den viktigaste händelsen som europeiska marknader har upplevt under det senaste decenniet. Ett av de viktigaste resultaten av förordningen är den snabba tillväxten av handel vid sidan av börserna genom så kallade Systematic Internalisers, SI, (värdepappersföretag som systematiskt handlar i aktier utanför den reglerade marknaden och som då är fria att sätta bättre priser).

Utvecklingen av handel utanför börser och den växande oron över den ökade marknadsandelen för SI:er motiverade mig att studera betydelsen för den handeln efter införandet av MiFID II.

 

Kan du berätta vad du kommit fram till i din avhandling?

Min avhandling innehåller tre artiklar som undersöker hur SI:er påverkar konkurrensen mellan marknader, handlares beslut om orderläggning och i slutändan olika aspekter av aktiemarknadens kvalitet.

Avhandlingen visar att SI har både en substituterande och en kompletterande roll till handeln på börsen. Specifikt visar den att SI fungerar som ett substitut eftersom handlare väljer att handla på SI när likviditeten och volatiliteten på börsen är låg.  SI:er kompletterar också börsen genom att locka till sig stora handlare som inte kan utföra sina ordrar på börsen.

Jag har hittat en avvägning mellan marknadseffektivitet och likviditet i närvaro av SI:er vid sidan av börser. SI:ers handelsverksamhet förbättrar marknadens effektivitet, medan deras verksamhet, särskilt aktiviteten hos de SI som drivs av högfrekvenshandlare skadar likviditeten.

Foto: Maria Stoetzer
Disputationen genomfördes online.

Fatemeh menar att det är mycket viktigt och att det kan vara utmanande att utveckla intressanta forskningsidéer som bidrar till att akademisk forskning ger insikter för framtida finansmarknadsregleringar.  Att bedriva forskning inom finans, särskilt inom finansiell marknadsstruktur, är mycket beroende av att arbeta med stora mängder data. Att arbeta med data och utföra olika analyser var de roliga delarna, avslutar Fatemeh.

Foto: Maria Stoetzer
Studierektor för forskarutbildningen professor Björn Hagströmer, Fatemeh Aramian och handledare professor Lars Nordén.

Läs mer om avhandlingen "Off-exchange Trading in Modern Equity Markets: A Market Microstructure Perspective on Systematic Internalizers"