Stockholms universitet logo, länk till startsida

Jakten på en fungerande modell: Samverkan kring personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk

Behovet av samverkan kring personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk har en förhistoria som handlar om utanförskap i den framväxande välfärden i Sverige.

Bokomslag "Perspektiv på Samverkan"

David Matscheck och Katarina Piuva har skrivit ett kapitel i en antologi om samverkan i välfärdsarbete. De inleder kapitlet med en tillbakablick, och följer sedan förändringarna fram till idag. I sitt kapitel beskriver de också vad forskning har att säga om möjligheter och hinder med olika samverkansmodeller, och frågar hur en fungerande modell för samverkan kan formas utifrån aktuella förutsättningar.

Matscheck, D. & Piuva, K. (2022). Jakten på en fungerande modell: Samverkan kring personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk. I Perspektiv på samverkan: om utmaningar och möjligheter i välfärdens praktik av Åsa Hedberg Rundgren, Charlotte Klinga, Mikael Löfström och  Linda Mossberg (red.). Studentlitteratur. ss.53-76.