Stockholms universitet logo, länk till startsida

Känsloarbete SiS särskilda ungdomshem: personalens erfarenheter av upplevd rädsla

Låsta avdelningar på SiS särskilda ungdomshem för ungdomar är fyllda av känslor. En av de känslor vi finner där är rädsla, och det är något som kan vara svårt att hantera på dessa arbetsplatser för personalen.

Peter Anderssons har i en ny studie sett på hur personalen beskriver hur de hanterar rädsla i sin yrkesvardag. Studien bygger på 53 semistrukturerade intervjuer med anställda (behandlingsassistenter) på olika avdelningar på SiS särskilda ungdomshem. En utgångspunkt för studien är Frank Furedis begrepp culture of fear, som fångar upp hur rädsla formar människors känslor och beteenden. 

Studien visar hur arbetet kräver känslomässigt engagemang, både i förhållande till ungdomarna och till arbetskamraterna. De anställda behöver även beakta sina egna känslor, och sammantaget visar intervjuerna hur viktigt det är att ta känslor på allvar i sitt vardagliga arbete. Dock har många anställda en kort utbildning i förhållande till uppdraget, vilket kan leda till svårigheter vad gäller den professionell identitet. Det i sin tur gör att arbetskollegorna blir den centrala källan till kunskaper om hur arbetet ska utföras – inte minst hur de ungas känslor ska bemötas. Det finns härigenom risk för att institutionen mer formas till att bli kontrollerande, än omhändertagande och vårdande. 

Läs mer

Andersson, P. (2022). Secure Units as Emotional Sites : Staff Perceptions of Fear and Violence at Secure Units for Young People in Sweden. Residential Treatment for Children & Youth. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1080/0886571x.2022.2041533

Emotions. Foto: Alexas Fotos