Stockholms universitet logo, länk till startsida

Könad praktik inom forskning om alkohol och våld

I tidigare australiensisk forskning har Mats Ekendahl tillsammans med en grupp forskare sett att forskning om alkohol och våld i hög grad har bortsett från betydelsen av kön, trots att data tydligt visar på motsatsen. Kön har osynliggjorts genom metodologiska överväganden, där andra aspekter fått större fokus.

Ett liknande mönster kan ses i kvantitativ forskning som genomförts i Kanada och Sverige. I artikeln diskuterar författarna hur forskningsanalyser och policyrekommendationer skulle kunna se annorlunda ut om verktygen som används i forskningen även fångar upp könsskillnader, om överväganden om könets betydelse integreras på ett systematiskt sätt, och om effekterna av kön beaktas vid beslut om alkoholpolitik.

Moore, D., Keane, H., Ekendahl, M. & Graham, K. (2022). Gendering practices in quantitative research of alcohol and violence: Comparing research from Australia, Canada and Sweden. The International journal on drug policy 103(1):103669. DOI: 10.1016/j.drugpo.2022.103669

Relaterade artiklar:

Moore, D., Duncan, D., Keane, H., & Ekendahl, M. (2020). Displacements of gender: Research on alcohol, violence and the night-time economy. Journal of Sociology, 1440783320970639.

Duncan, D., Moore, D., Keane, H., Ekendahl, M., & Graham, K. (2020). Making gender along the way: women, men and harm in Australian alcohol policy. Critical Policy Studies, 1-18. https://doi.org/10.1080/19460171.2020.1867598

Duncan, D., Moore, D., Keane, H., & Ekendahl, M. (2020). Obscuring Gendered Difference: The Treatment of Violence in Australian Government Alcohol Policy. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society. https://doi.org/10.1093/sp/jxaa038

Glas. Foto: Pen Ash/Pixabay