Stockholms universitet logo, länk till startsida

Lyckad AES Forskardag 2022

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) bjöd in till en öppen forskardag den 13 januari 2022. Det blev ett innehållsrikt möte med flera intressanta presentationer, tid till frågor och samtal om verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

På plats i Aula Magna fanns talarna och ett femtontal deltagare som fann ett möte som genomfördes med god marginal inom gällande pandemirestriktioner. Runt om i landet deltog 130 intresserade personer via webbinarium. Alla hade möjlighet att ställa skriftliga frågor till talarna.

Eva Wittbom, AES föreståndare och Fredrik Svärdsten, stf föreståndare, hälsade alla välkomna och berättade kort om dagens program och AES verksamhet.  

Eva Wittbom, AES föreståndare och Fredrik Svärdsten, stf föreståndare, hälsade alla välkomna
Eva Wittbom, AES föreståndare och Fredrik Svärdsten, stf föreståndare, hälsade alla välkomna

Charlotta Eriksson, projektledare på Finansdepartementet, presenterade Ingen reklam tack –en ESO-rapport om myndigheternas kommunikation som hon har skrivit tillsammans med Anders Ivarsson Westerberg.

Charlotta Eriksson, projektledare på Finansdepartementet
Charlotta Eriksson, projektledare på Finansdepartementet

Huvudfrågan handlar om hur mycket pengar det är rimligt att myndigheter lägger på information och kommunikation. Rapporten visar hur svårt det är att besvara den frågan i dagens informationssamhälle. Resultaten ger en bra grund för att kunna reflektera över till sin egen verksamhet.  

Utifrån sin nyutkomna bok Att leda komplexa uppdrag talade Susanna Alexius, docent i företagsekonomi, om uppdraget att vara ledare i offentlig sektor.

Susanna Alexius, docent i företagsekonomi
Susanna Alexius, docent i företagsekonomi

”En viktig utgångspunkt, enligt mitt sätt att se det, är att verkligen hedra sitt komplexa uppdrag. Med det menar jag att anta en nyfiken, undersökande och stolt inställning där komplexitetens dynamik accepteras som en utmanande förutsättning för ett ledarskap som bottnar i reflektion och ödmjukhet inför demokratin inneboende tröghet och det sociala livets oordning”

Gunilla Eklöv Alander, ekon.dr, Företagsekonomiska inst
Gunilla Eklöv Alander, ekon.dr, Företagsekonomiska inst

Gunilla Eklöv Alander, ekon.dr, presenterade en pågående studie om internrevision i statliga myndigheter. Studien bygger bland annat på intervjuer med 27 internrevisionschefer och genomförs tillsammans med docent Mikael Holmgren Caicedo. Studien visar bland annat hur internrevisorer använder strategier för att utforma arbetsrollen så att de både skapar säkerhet i sin organisation och att de kan vara värdefulla för verksamheten.

Andreas Sundström, fil.dr och Fredrik Svärdsten, fil.dr berättade om ett nytt forskningsprojekt som handlar om artificiell intelligens, digitalisering och datadriven analys i myndigheters styrning.

Andreas Sundström, fil.dr, Företagsekonomiska inst.
Andreas Sundström, fil.dr, Företagsekonomiska inst.

Projektets syfte är att generera kunskap om hur digitalisering och AI-teknik i ledningssystem påverkar förutsättningarna för ekonomistyrning, dels när det gäller analys, dels gällande kontroll.  

Linda Höglund, docent vid Mälardalens Universitet, EST, Redovisning och styrning, talade om styrningens konsekvenser för värdeskapande.

Linda Höglund, docent vid Mälardalens Universitet
Linda Höglund, docent vid Mälardalens Universitet

Med empiri från Arbetsförmedlingen har hon tillsammans med Nina Hasche, fil.dr vid Örebro universitet, arbetat med frågor som rör värdeskapande processer i offentlig sektor utifrån koncepten Public Value Management (PVM) och Public Service Logic (PSL). De visar på behovet av att förstå skillnaden mellan leverantörens värdefrämjande aktiviteter, användarens egna värdeskapande aktiviteter och de aktiviteter som innebär ett gemensamt så kallat värdesamskapande.

AES Forskardag 2022 presentationer (4758 Kb)