Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny bok om paranoia i amerikansk kultur

Frida Beckman, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, identifierar och belyser paranoia som ett brännande element i samtida amerikanska samhället och kulturen i sin nya bok.

Detalj av bokomslaget The Paranoid Chronotope
Detalj av bokomslaget The Paranoid Chronotope av Frida Beckman.

This page in English

Boken har titeln The Paranoid Chronotope. Power, Truth, Identity, och är utgiven vid Stanford University Press.

Med fokus på vad Frida Beckman identifierar som tre nyckeldimensioner – makt, sanning och identitet – i tre olika kontexter – samhälle, litteratur och kritik – undersöker och förklarar hon paranoians ökande inflytande över 1900-talets andra halva och 2000-talets första decennier, en period alltmer karaktäriserad av kontrollsystem och nyliberalism.

Beckman undersöker dominansen av vita, manliga, amerikanska subjekt i den paranoida kulturen och ser hur paranoian föds ur ett antagonistiskt bevarande och stärkande av en subjektsposition som ser sig hotad. Genom att identifiera denna paranoia som född ur en skev relation mellan denna subjektsposition och offentlighetens föränderliga natur utvecklar hon begreppet ”den paranoida kronotopen” vilket möjliggör en teoretisk analys av sociala, litterära och kritiska praktiker i dag. Beckman undersöker paranoida fiktioner, New Sincerity-romaner, konspiratoriska onlinekulturer och postkritik och visar hur den paranoida kronotopen utgör ett återkommande drag i det moderna medvetandet

 

Om Frida Beckman

Frida Beckman. Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet.

Frida Beckman är professor, lärare, och forskningsansvarig i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon har ägnat sig åt amerikansk litteratur och kultur från efterkrigstiden fram till nutid, men också åt teorin kring den franske filosofen Gilles Deleuze.

Beckman programleder podcasten Studio Anekdot, utgiven av Anekdot: Det digitala bildningsmagasinet.

Mer om Frida Beckmans forskning

Mer läsning

4/11, 2021: Frida Beckman om Critical Race Theory i Studio ett, i Sveriges Radio P1

13/9, 2021: Litteraturprofessor Frida Beckman leder nya Studio Anekdot