Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny bok - Vade mecum:

Nio brev om företagsekonomins obegripliga gripenhet

Jens Martin Svendsen, verksam forskare vid Företagsekonomiska institutionen / Stockholm Business School har givit ut boken "Vade mecum: Nio brev om företagsekonomins obegripliga gripenhet" där flera andra personer med anknytning till Stockholm Business School medverkar. Det är Jacob Östberg, verksam forskare, Karin Walter f.d. student i Reklam och PR, Carl Fredrik Sundelin Svendsen f.d. masterstudent och Pamela Schultz Nybacka tidigare lärare och forskare vid institutionen.

Boken innehåller nio olika brev skrivna av företagsekonomer, konstvetare, en nationalekonom och filosof, en företagsekonom och lärare, en jurist och reklamare, en filmvetare och reklamare tillika fotograf, en företagsekonom och litteraturvetare, var och en med sin infallsvinkel.

Läs mer om boken Vade mecum: Nio brev om företagsekonomins obegripliga gripenhet

Martin Svendsen
Martin Svendsen, PhD Language, Philosophy, Art, Business Studies, Stockholm Business School