Stockholms universitet

Personalens erfarenheter av att implementera ”självvald inläggning” i BUP Stockholm

Jennie Moberg, doktorand vid Institutionen för socialt arbete, har tillsammans med Ulla-Karin Schön publicerat en artikel om vilka erfarenheter personal i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm har avseende implementeringen av metoden ”självvald inläggning” för unga mellan 13–17 år.

Foto: Ryan McGuire /Pixabay

Metoden självvald inläggning (SI) i psykiatrin är en kort (mellan 3–5 dagar) krisintervention med syfte att undvika mer omfattande psykiatrisk heldygnsvård. Vården har generellt beskrivits som styrande i processen när heldygnsvård blir aktuell, men via SI läggs agens och beslutsfattande istället hos den enskilda individen som med hjälp av ett särskilt SI-kontrakt således själv initierar vårdperioden. Metoden har hunnit etablera sig i den svenska vuxenpsykiatrin, men kunskapsläget kring målgruppen barn/unga är i det närmaste obefintlig. Sedan 2019 implementeras SI i BUP Stockholm, och i det initiala skedet vänder den sig främst till unga mellan 13–17 år med ett mer omfattande vårdbehov där emotionell instabilitet, självskadebeteende och psykosproblematik är några av inklusionskriterierna. Artikeln belyser vårdpersonalens erfarenheter av implementeringen där de diskuterar både möjligheter och utmaningar med detta arbete. Ett särskilt fokus läggs på organisatoriska förutsättningar kring att normalisera SI samt om/hur metoden kan främja ungas epistemiska agens och delaktighet i psykiatrin.

Läs artikeln i fulltext

Moberg, J. & Schön, U-K. (2022). Staff’s experiences of implementing patient-initiated brief admission for adolescents from the perspective of epistemic (in)justice. Frontiers in Psychiatry. DOI: 10.3389/fpsyt.2022.1054028