Stockholms universitet logo, länk till startsida

Så skiljer sig tillståndsprövning av privata HVB-hem i norden

David Pålsson, forskare vid Institutionen för socialt arbete, har tillsammans med kollegor i Norge, Finland och Danmark publicerat en artikel om tillståndsprövning av privata hem för vård eller boende (HVB).

HVB är en av den sociala barnavårdens mest långtgående insatser. Den ges till barn och unga som på grund av eget beteende och/eller utsatta hemförhållanden inte bedöms kunna bo hemma. I Sverige, Finland, Norge och Danmark kan vården tillhandahållas av privata utförare. 

David Pålsson Foto: Rickard Kilström
David Pålsson Foto: Rickard Kilström

Artikeln heter Licence to Care – Licensing Terms for For-Profit Residential Care for Children in Four Nordic Countries och jämför hur privata HVB ges tillstånd i de nordiska länderna. Materialet består av ansökningshandlingar samt intervjuer med ansvariga för tillståndsprövning.

Skillnader i tillståndsmodeller

Resultaten visar skillnader i hur de nordiska länderna beviljar tillstånd. Tillsynsmyndigheter kan vara centraliserade/generella (Sverige, Finland) eller regionaliserade/specialiserade mot HVB (Norge, Danmark). Tillståndsprocessen kan vara utredande (Sverige, Norge) eller konsultativ (Finland, Danmark), och de kvalitetskriterier som används fokusera framförallt formkrav (Sverige, Finland, Norge) eller behandlingsinnehåll (Danmark). Slutligen kan kontroll av tillståndsefterlevnad vara icke-ingripande (Finland), semi-ingripande (Sverige, Norge) eller ingripande (Danmark). Artikeln diskuterar hur ländernas olika modeller bidrar till att forma HVB-marknaderna.

Läs artikeln i sin helhet här

Tonårskille
Foto: Unsplash