Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tillit och ungdomars drickande

Hur ser förhållandet mellan tillit och ungdomars drickande ut? Det har undersökts i olika typer av studier, men med inte helt entydiga resultat, vilket Patrik Karlsson tillsammans med några kolleger har funderat närmare på.

Patrik Karlsson. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet
Patrik Karlsson. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet

Exempelvis har det visat sig att en låg grad av tillit till samhällets institutioner hänger samman med en ökad benägenhet till riskfyllt drickande, i synnerhet hos kvinnor. Andra studier har visat att tillit till andra människor hos vuxna hänger samman med ökat drickande, medan ytterligare en annan studie visar på det omvända mönstret – att låg grad av interpersonell/social tillit hänger ihop med tyngre drickande. Det finns ytterligare studier som pekar åt olika håll när det gäller detta samband, och Patrik Karlsson har tillsammans med forskarkolleger därför ställt sig frågan om vad som gäller för ungdomar. Närmare bestämt frågade de 5549 ungdomar som föddes 2001.
 
För att få klarhet i frågan har de varit tydliga med att skilja mellan å ena sidan vad de kallar för institutionell tillit och å andra sidan generell tillit, där den senare handlar om de tillfrågade litar på människor i största allmänhet. Institutionell tillit handlar istället om man litar på politiker, rättssystem, massmedia, experter och liknande.
 
Resultaten visade att låg grad av tillit hänger samman med ökat drickande, där institutionell tillit hade något större betydelse än den generella tilliten. En slutsats som diskuteras av författarna är man kan arbeta förbyggande genom att försöka få ungdomarna att trivas bättre i skolan, stimulera föräldrar till att stödja och kontrollera sina barn, och även att försöka få ungdomar att i högre grad lita på samhällets institutioner.

Läs mer

Sjödin, L., Livingston, M., Karlsson, P., Larm, P. and Raninen, J. (2022), Associations between trust and drinking among adolescents. Drug Alcohol Rev., 41: 221-229. https://doi.org/10.1111/dar.13338