Stockholms universitet logo, länk till startsida

Unga kvinnor utsätts för digitalt våld

Sibel Korkmaz, lärare och forskare vid institutionen för socialt arbete, forskar på våld i ungas relationer. I en enkätstudie som hon tillsammans med andra forskare genomförde i olika gymnasieskolor kunde hon se att det psykiska, digitala våldet var vanligt.

Sibel Korkmaz har intervjuats i Veckorevyn, där hon berättar om hur våldet kan ta sig uttryck. Det kan bland handla om att partnern kräver att kvinnan alltid ska dela sin platsinformation från mobilen, eller till och med att partnern installerar spion-appar i kvinnans telefon för att i hemlighet alltid kunna veta var hon befinner sig.

Läs hela artikeln i VeckorevynFlicka med telefon. Foto: Paul Hanaoka