DESIREE, Foto: Eva Dalin
DESIREE, Foto: Eva Dalin

 

Forskarna vill också försöka förstå hur till exempel C60 och andra komplexa kolmolekyler bildas och förstörs och hur detta kan ske i olika astrofysikaliska miljöer. Man har nyligen kunnat slå fast att C60+-molekylen kan förklara en handfull av ett mycket stort antal interstellära absorptionsband. De flesta av dessa har dock ännu inte identifierats, men genom det här projektet skapas möjligheten att närma sig även den frågeställningen.

Projektet ”Probing charge- and mass-transfer reactions on the atomic level” fick nyligen 37,2 miljoner kronor i anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

 

Atomära och molekylära joner studeras med DESIREE

Projektet använder den nya nationella infrastrukturen DESIREE vid Stockholms universitet. Med hjälp av DESIREE kan atomära och molekylära joner studeras i specifika, väldefinierade, kvanttillstånd. Speciellt kan motsatt laddade joner lagras för att studera hur de utbyter laddning, massa och energi när de kolliderar med varandra. Till exempel så är ömsesidiga neutralisationsprocesser av stor betydelse för astrofysikaliska tillämpningar och en viktig del av projektet är att teoretiskt beskriva dessa reaktioner och deras betydelse för tolkning av observationer av det interstellära mediet och den kemiska sammansättningen av stjärnatmosfärer.

Henrik Cederqvist. Foto: Niklas Bjorling

‑ Jag ser fram emot att vi som grupp nu kommer att få möjlighet att satsa kraftfullt på att ta itu med verkligt utmanande och viktiga vetenskapliga frågeställningar och att vi kan göra det med utgångspunkt från flera olika kompetenser. Jag är också glad att vi nu får möjlighet att engagera fler unga forskare och doktorander som kan hjälpa oss att möta dessa stora utmaningar, säger professor Henrik Cederquist.