Hiranya Peiris, professor vid Fysikum och föreståndare för Oskar Klein Centrum. Foto: Fysikum
Hiranya Peiris, professor vid Fysikum och föreståndare för Oskar Klein Centrum. Foto: Fysikum

I början av december tillkännagavs vilka som tilldelas 2018 års Breakthrough Prizes där totalt 22 miljoner dollar delas ut. I kategorin grundläggande fysik, Fundamental Physics, tilldelas teamet WMAP ett pris på tre miljoner dollar. WMAP är en förkortning av Wilkinson Microwave Anisotropy Probe som har möjliggjort mycket noggranna mätningar av fluktuationer i den kosmiska bakgrundstrålningen. Dessa fluktuationer är ”frön” till skapandet av galaxerna i vårt universum. Mätningarna har avgörande betydelse för förståelsen av universums utveckling.

Teamet som tilldelas priset består av 27 medlemmar. En av dessa är Hiranya Peiris, professor i kosmopartikelfysik vid Fysikum samt föreståndare för Oskar Klein Centrum, Stockholms universitet.