LSST-projektet
LSST-projektet, illustrering: Todd Mason, Mason Productions Inc. / LSST Corporation

 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har gett ett anslag på 37,8 miljoner kronor till forskningsprojektet Understanding the Dynamic Universe. Projektet baseras på insamling av data från ett av det kommande decenniets största astronomiska projekt, the Large Synoptic Survey Telescope (LSST), som just nu är under uppbyggnad i Chile. LSST kommer att kunna avbilda stora delar av himlen med några dagars mellanrum, och därmed producera en film över vårt universum.

 

Från rådata till ökad kunskap

LSST kommer att generera en otroligt stor och värdefull mängd astronomiska data med kataloger innehållande miljarder galaxer samt andra, mer exotiska fenomen, som elektromagnetiska signaler från sammanslagningar av neutronstjärnor. Dessa kollisioner är också källor till gravitationsvågor.

I Stockholm kommer arbetet fokusera på att förvandla rådata från LSST till en ökad kunskap och en djupare förståelse av den fundamentala fysik som styr universum. Målet är få svar på frågor om sammansättningen av mörk materia och mörk energi, få ökade insikter kring gravitation och få reda på mer om uppkomsten av de storskaliga filament, de trådformiga strukturer av materia som utgör universums ”byggnadsställning”.

Hiranya Peiris. Foto: Serena Nobili/Oskar Klein Centre, Stockholms universitet

‑ Det här anslaget kommer att skapa möjligheter för tvärvetenskapliga samarbeten mellan forskare vid institutionerna för fysik och astronomi. Genom att arbeta tillsammans på nya sätt och sammanföra våra olika expertområden kan vi sätta fokus på några av de största frågorna inom fysiken, säger professor Hiranya Peiris.